Av 356 kommuner, tilbyr 37 kommuner støtte til energitiltak. Men bare 17 av disse tilbyr støtte til tiltak utover energirådgivning.

De fleste kjenner til Enovas støtteordninger til energiøkonomiseringstiltak i hjemmet. Men du kan også få støtte fra kommunen til utbedringstiltak som reduserer energiforbruket ditt. Vel og merke om du bor i en kommune med et slikt tilbud. For hele 276 kommuner svarte at de ikke har slike tilbud. Det er Huseierne som har kartlagt kommune-Norges enøk-tilbud.

37 kommuner svarer at de har tiltak, men av disse 37 kommunene tilbyr kun 17 kommuner støtte utover energirådgivning.

Til gjengjeld støtter noen av disse kommunene tiltak som Enova ikke støtter, som til rentbrennende ovn og varmepumper.