TØNSBERGS BLAD: Anne Vestad er en av mange privatpersoner som har valgt å skaffe seg solceller for å produsere egen strøm. Da hun oppdaget at Enova skal redusere støtten istedenfor å øke den fikk hun bakoversveis.

– Det er veldig rart. Klima og miljø skal jo være den store satsingen nå om dagen, så jeg synes det er merkelig at de vil redusere støtten til folk som ønsker å produsere egen strøm.

Klimatiltak

Etter litt betenkningstid bestemte Vestad seg for å gripe sjansen og installere solceller på eget hustak. Hovedmotivasjonen var å kunne bidra med sitt til et grønnere fotavtrykk.

– Solcelleinstallasjon er ganske dyrt, men jeg ønsker å gjøre mitt for et grønnere samfunn.

Da installeringsprosessen var overstått kunne Vestad søke Enova om støtte.

Enova er en organisasjon som ble opprettet av Stortinget i 2001 og eies av klima og miljø departementet. Organisasjonen skal være en del av omstillingen til et grønnere samfunn og fungere som et klimavirkemiddel, ifølge nettsiden.

Et av bidragene er støtte til privatpersoners installering av solceller for egenproduksjon av strøm. Nå har de valgt å redusere denne støtten.

– Det synes jeg er veldig merkelig. Jeg tenker at klima er en kjempesatsing for Norge så jeg forstår ikke hvorfor de ønsker å redusere en slik ordning, sier Vestad.

Den tidligere Tønsbergs Blad-journalisten er glad for at hun rakk å installere cellene før støtten blir redusert 1. oktober, men skulle ønske støtten heller økte slik at flere fikk samme mulighet.

Støtte

Presseansvarlig i Enova, Eiliv Flakne, forklarer at reduksjonen er et resultat av et godt fungerende marked. Han forteller at deres jobb er å sette i gang utviklingen av markedet og så trappe ned støtten når markedet står på egne ben.

– Vi har vært en slags fødselshjelper, men nå ser vi at etterspørselen vokser og da kan vi trappe ned støtten og la markedet gå sin gang. Støtten vil fremdeles være der, men den vil bli redusert.

Flakne forklarer at støtten fra Enova ikke er utslagsgivende for de som installerer solceller ettersom mesteparten av sluttsummen må betales fra egen lomme.

– Solcelleanlegg er en såpass stor kostnad at boligeier stiller med mesteparten selv, dermed er Enova kun et tilskudd.

Motivasjon

Solcelleanlegget Vestad har installert har en prislapp på 220.000 hvorav 27.000 er støttet av Enova. Hun mener støtten er ganske minimal men at den fungerer som en ekstra motivasjon.

– Støtten er jo ikke så stor, men det er en gulrot til de som velger å installere celler. Det bør det fortsette å være i større grad slik at flere blir motiverte til å prøve.

Resultat

Hun forteller at strømregningen for den første hele måneden med solceller på taket ennå ikke har kommet, men at de forventer en god reduksjon i strømkostnadene.

– Det blir spennende å se! Vi har fått beskjed om at vi kan regne med å produsere neste halvparten av strømmen vi bruker selv.

I tillegg til reduksjon i strømregningen mener Vestad at solceller er et fint klimatiltak man kan gjøre som privatperson og at rimelig støtte til dette burde være en selvfølge.