NETTAVISEN: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fikk tirsdag denne uken overrakt NVEs forslag til 20 nye områder for utbygging av havvind.

Regjerings gigantsatsing på havvind er altså helt i støpeskjeen.

– Mye, mye lavere strømpriser

Olje- og energiminister Aasland (Ap) sier til Nettavisen at den store satsingen på havvind vil være bra for norske forbrukere.

Se hele videointervjuet her:

– Hvordan er det ventet at denne havvindsatsingen vil slå ut på strømprisen etter hvert for folk flest?

– Den vil være med på å stabilisere kraftsystemet i Norge og sørge for at vi får mer kraft. Den betyr at vi også får mer stabile priser og mest sannsynlig når det blåser mye på norsk sokkel, mye, mye lavere strømpriser.

Sjekk dagens strømpris

– I god tid før 2030

– Kan du si noe om hvor mye lavere priset?

– Det blir ren spekulasjon, men det er opplagt at mer kraft inn i det norske kraftsystemet, uregulerbar kraft som vil være der uavhengig av eget forbruk, i mange perioder vil presse prisene ned og gjøre strømregningen mindre for folk.

– Så for husholdninger og bedrifter som i dag sliter med høye strømpriser, kan du garantere lavere strømpriser?

– Mer kraft inn i det norske kraftsystemet er bra for norske forbrukere, norske husholdninger og norsk næringsliv.

Statsråden sier at han håper de første havvindprosjektene kan stå klare «i god tid før 2030».

Like stort som Finnmark

Regjeringen har tidligere varslet at de vil bygge ut 30 gigawatt med havvind fram mot 2040. Det tilsvarer om lag 140 terawattimer – 140 milliarder kilowattimer – den samlede norske vannkraftproduksjonen i dag.

Rapporten peker på 20 områder som er aktuelle for havvind, primært utenfor Sør-Norge og Midt-Norge.

De identifiserte områdene for utbygging tilsvarer 54.000 kvadratmeter. mer enn arealet av nåværende Finnmark fylke. Det aktuelle utbyggingsarealet er imidlertid en god del lavere, avhengig av hvor mye som skal bygges ut.

Fakta om foreslåtte nye havvindområder

* En ekspertgruppe ledet av NVE anbefaler regjeringen 20 nye områder til mulig havvindutbygging.

* Regjeringen har i utgangspunktet et mål om å tildele områder for 30 GW havvind før 2040.

* Ekspertgruppen peker på større områder enn det, og identifiserer arealer tilsvarende 54.000 kvadratkilometer. Dette er 6 til 13 ganger mer enn nødvendig for å nå målet.

* Ekspertgruppen har både sett på nye områder, samt på hvordan man kan øke utnyttelsen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, altså områdene hvor det allerede er vedtatt utbygging av havvind.

* Ved Sørlige Nordsjø II mener ekspertene at kapasiteten kan økes med mellom 2,7 GW og 8,5 GW. Ved Utsira Nord mener gruppen at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

* Områdene ekspertgruppen sier kan egne seg for vindkraft er spredt langs hele kysten, men det er ingen felt i området utenfor Lofoten, og et stykke nord og sør for dette området.

* Ett felt ligger helt sør for Norge og har fått navnet Sønnavind A.

* Seks felt ligger på sørvest-kysten og har fått navnene Sørvest A-E.

* Seks felt ligger vest for Norge og er døpt Vestavind A-F.

* Tre felt ligger på kysten utenfor Midt-Norge og sørlige Nordland, og er blitt døpt Nordvest A-C.

* Fire felt ligger nord for Troms og Finnmark og har fått navnene Nordavind A-C.

(NTB)