I februar 2022 ble Enova-støtten til solcelleanlegg på private boliger økt til maks 47.500 kroner. Samtidig ble Enova-støtte til smarte strømstyringsanlegg og smarte varmtvannsberedere lansert. Nylig har Enova sluppet sin årsrapport for 2022, og den viser at støtte til solcelleanlegg ble den mest populære kategorien, med 5.291 tildelinger. Deretter kom smarte varmtvannsberedere med 3.023 tildelinger, og smart strømstyring med 1.280 tildelinger.

Totalt godkjente Enova 14.378 søknader for privatboliger, med en samlet verdi på snaue 277 millioner kroner. I tillegg kom også støtte til borettslag og sameier, med 167 saker og drøye 54 millioner kroner tildelt.

Rekord for Enova-støtte i 2023?

På Enovas nettsider finner vi statistikk over forbrukersatsingen siden 2017. Her ser vi at tallene for 2022 er svært nær tallene fra 2018. Året etter ble det en rekord på størrelsen på tildelingene til privatboliger, med 20.779 saker verd totalt nesten 335 millioner kroner. I de to neste årene var påvirkningen av koronapandemien tydelig, der aktiviteten sank kraftig. Antallet saker ble mer enn halvert, og beløpene falt også tilsvarende.

Tallene for 2022 viser altså at til tross for – eller kanskje fordi – at energiprisene har steget kraftig som en følge av blant annet krigen i Ukraina, så har aktiviteten på energieffektivisering blant norske forbrukere kommet tilbake til slik det var før koronaperioden. Det er også tegn som tyder på at utviklingen akselererer, for når vi kikker på 2023-tallene ser vi en voldsom økning:

Grafen viser altså at 2023 har startet opp med langt høyere tall enn noen tidligere år. Etter årets tre første måneder har Enova behandlet 8.845 søknader, og tildelt totalt 174,2 millioner kroner til tiltak i privatboliger. Til sammenligning behandlet Enova 6.233 saker i første kvartal i 2019, mens fjorårets antall var 1.662 saker i samme periode.

Å gjøre en lineær framskriving av 2023-tallene gir selvsagt ikke et presist estimat for hele året, det ser vi på grafene for tidligere år. Vi velger likevel å gjøre det, bare for å få en enkel sammenligning med tidligere år. Da får vi at 2023 ender på drøye 35.000 saker der totalt 696,8 millioner kroner tildeles.

Disse tallene utgjør en økning på cirka 68 prosent for antall saker, sammenlignet med rekordåret 2019. Tilsvarende er pengebeløpene for tildelingene mer enn doblet i forhold til 2019. Vi minner igjen om at disse tallene må tas med en solid klype salt.

Når vi ser på antallet for hvert enkelt tiltak Enova støtter, så er solcelleanlegg dyttet ned fra toppen, for første gang siden 2019. I første kvartal er smarte varmtvannsberedere den kategorien som har fått flest tildelinger, totalt 3.006 saker. Like etter følger solcelleanlegg, med 2.938 saker.

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden. Men om strømprisene fortsetter på samme måte som i fjor, med et generelt høyt nivå og lange perioder med kraftige endringer, så er det nok god grunn til å vente at året vi har begynt på nå kommer til å sette rekord i Enova-støtte til private husholdninger.