Salget av solceller har økt kraftig de siste årene. Fram til med juni 2023 behandlet Enova 5 190 søknader om støtte til solkraftanlegg, noe som er like under antallet saker Enova behandlet for hele 2022. I 2022 behandlet Enova 5 291 søknader. Men ikke alle steder er det like lett å bli kraftprodusent. Det koster å søke om å sette opp solcelleanlegg. Men nå vil bransjeorganisasjonen Nelfo, som samler bedriftene innen blant annet elektro, sol og batteri kåre årets solkommune.

– Solstrøm er viktig for at vi skal nå klimamålene og unngå et kraftunderskudd om noen år. Norske kommuner kan legge til rette for at det bygges solcelleanlegg på kommunal bygg, næringsbygg og privatboliger. Vi ønsker å berømme en kommune som har gjort en særlig innstas ved å kåre årets solkommune, sier juryleder Ove Guttormsen i Nelfo på organisasjonens nettsted.

Du kan selv spille inn din egen kommune - eller nabokommunen.

Dette er kriteriene

  • Kommuner hvor de satser på solceller på offentlige bygg.
  • Både ved restaurering og nybygg.Kommuner med lokale støtteordninger for solstrøm.
  • Kommuner der det er enkelt som privatperson å sette opp solceller.
  • Kommuner med klimamål
  • Kommuner hvor offentlige prosjekter (eller hvor private prosjekter bidrar til lokal vekst) med solkraft, enten er satt i gang, utført eller planlegges i 2023.