Varmepumpen er et effektivt tiltak for å senke energiutgiftene. Men til tross for at det kan være dyrt å kjøpe og montere dette, får du ikke Enova-støtte til det. Men noen kommuner gir deg en håndsrekning både til varmepumpe og andre enøk-tiltak. Eidsfjord kommune har for eksempel satt av et fond til enøk-tiltak som innbyggerne kan søke på, og i sommer skrev Minenergi.no at Sola og Stavanger støtter innkjøp av varmepumpe. Her får de dekket 40 prosent av kostnaden, men maks 6 000 kroner for ferdige installerte luft til luft-varmepumnper. Dette melder Norsk varmepumpeforening.

Best i Bykle

Men i kraftkommunen Bykle har de virkelig tatt i. Kommunen med 948 innbyggere har hatt store inntekter fra kraftsalg og har satt av 7,5 millioner kroner til å støtte innbyggernes energiøkonomiseringstiltak. Innbyggerne kan søke om støtte til både kjøp alle typer varmepumper, solceller, rentbrennende ovn og etterisolering.

– Bykle kommune har god økonomi. Dette er gode og viktige tiltak som vi vil videreføre, sier ordfører Jan Dagfinn Dalen (Ap) til Minenergi.no.

Husstander med lav inntekt, kan få dekket hele beløpet. til innkjøp. Tiltakene skal ha truffet bra.

Norsk varmepumpeforening mener de kommunale tiltakene er gode.

– Ikke minst fordi flere kommuner prioriterer lavinntektsfamilier, som ikke nødvendigvis har midler til å investere selv om luft-til-luft-varmepumper er lønnsomme, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk varmepumpeforening.

Men til sammen 17 kommuner har satt av 110 millioner kroner til enøk-tiltak til innbyggerne.