FREDRIKSTAD BLAD: Strømmen varierer voldsomt gjennom døgnet, viser Minenergi.nos strømpristjeneste. Torsdag 29. juni varierer strømprisen mellom 100 og 134 øre i region øst, altså en prisforskjell på 34 prosent.

Det kan slik være svært lønnsomt å legge mest mulig av strømforbruket til de timene på døgnet når strømmen er billigst.

Særlig lading av elbil trekker mye strøm, og her kan det fort bli noen kroner å spare dersom et stort batteri på opp mot 80-100 kWh skal lades.

Jobben med å følge med når strømmen er billigst, er nesten uoverkommelig. Men de nye smartproduktene hjelper deg med dette.

Her har flere strømleverandører tjenester i sine apper som lar deg kommunisere med elbilen slik at den lader når strømmen er som billigst.

Vil du spare strøm – og dermed penger

Lønnsomt å bruke strøm når den er billigst – inntil et visst punkt

Den nye nettleiemodellen i Norge trådte i kraft den 1. juli 2022. Nå må du som privatkunde betale to typer nettleie – kapasitetsledd og energiledd.

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Kapasitetsleddet er et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager.

Og det er her du kan ende opp med en høyere strømregning hvis du gjerne vil bruke masse strøm når den er som billigst:

Trinn(1-10)

KilowattkW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

103,95

43,38

35,68

Trinn 2

2-4,99 kW

173,25

43,38

35,68

Trinn 3

5-9,99 kW

284,90

43,38

35,68

Trinn 4

10-14,99 kW

506,66 43,38

35,68

Trinn 5

15-19,99 kW

672,98 43,38

35,68

Trinn 6

20-24,99 kW

834,68 43,38

35,68

Trinn 7

25-49,99 kW

1 293,60 43,38

35,68

Trinn 8

50-74,99 kW

2 0250,10 43,38

35,68

Trinn 9

75-99,99 kW

2 756,60 43,38

35,68

Trinn 10

>100 kW

4 467,54 43,38

35,68

Tabellen over er hentet fra Norgesnett, som er nettleverandør i Fredrikstad kommune.

Har du en elbillader som kan levere 20 A, betyr det 4.8 kW. Du har alltid noe annet som trekkes strøm i huset, så dersom du lader tre ganger i løpet en måned med 20A vil du måtte betale 284,90 kroner i kapasitetsledd.

Har du en elbillader med enda sterkere effekt, eller bruker så mye strøm ellers i boligen samtidig at du ender opp på trinn 4 eller trinn 5, snakker vi om et kapasitetsledd som koster deg henholdsvis 506,66 og 672,98 kroner.

Da kan vinningen gå opp i spinningen.

For å komplisere dette ytterligere, har for eksempel Tesla-eiere mulighet til selv å sette ladehastighet, det vil si effektuttak fra elbillader.

Apparatet som bruker strøm når strømmen er billigst

Vil du ha en tradisjonell 200-liters varmtvannsbereder må du vanligvis ut med omtrent 5.000 kroner. En «smart» varmtvannsbereder av samme størrelse koster litt mer enn det dobbelte. Det skremmer likevel ikke kundene.

Smarte varmtvannsberedere er ikke noe gammelt fenomen. De første smarte varmtvannsberederne fra Høiax på Lisleby kom på markedet tidlig i 2022.

– En smart varmtvannsbereder bruker ikke mindre strøm. En smart varmtvannsbereder bruker strøm når strømmen er som billigst. Den kommer ferdig innstilt fra oss, slik at den bare er å koble til vann og strøm. I tillegg kan man kople den opp mot internett eller andre smarthjem-funksjoner om man vil, sier administrerende direktør Thomas Buskoven i Høiax.

– Lønnsom investering også uten Enova-støtte

Kjøper du en smart varmtvannsbereder, kan du i dag få inntil 4.000 kroner i støtte fra Enova.

Buskoven tror likevel at Enova-støtten ikke er avgjørende for salget.

– Dette er en lønnsom investering for kunden uansett. Lønnsomheten stiger, jo høyere strømprisen er.

Høiax-sjefen mener at «smarte» produkter bare vil bli vanligere.

– Ett av de smarte produktene vi nå jobber med, er en styringsboks som vil gjøre noen av de eldre varmtvannsberederne «smarte», forteller han.

Norskprodusert

Nøyaktig hvor mange smarte varmtvannsberedere Høiax har produsert i år, vil ikke Buskoven ut med.

– Flere tusen. Og etterspørselen er god. Vi tror den vil fortsette å være god også i fremtiden, sier han, og legger til:

– Vi opplever som alle andre i bransjen utfordringer når vi skal ha tak i komponenter. Men vi vinner mye på å ha mye av både utviklingsarbeid, produksjon og montering på Lisleby. I tillegg har vi lokale samarbeidspartnere i Nxtech (programvare) og Multiguard (elektronikk).

Ved siden av å bruke strøm når den er billigst, kan du kikke på den nye varmepumpeberederen som bruker mindre strøm enn smartprodukter. Enova lanserte nylig støtte på inntil 5 000 kroner for husholdninger som vil installere dette. Les mer om varmepumpeberederen her.