Det ble nylig klart at Enova nå støtter innkjøp av varmepumpebereder. Du kan få inntil 35 prosent av kostnaden dekket, maks 5 000 kroner. Dette er gode nyheter, mener Rørentreprenørene Norge. For å dusje og bruke varmtvann har med høye strømpriser blitt en kostbar affære om du ikke har tatt noen gode valg av oppvarmingsløsning. Fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge anslår en vanlig familie bruker 5 000 kWh i året på oppvarming av tappevann. Gjennomsnittlig strømpris inkludert nettleie og avgifter var i 2022 på 144 øre etter strømstøtte, ifølge SSB. Uten strømstøtte koster den cirka en krone mer per kWh. Da betaler du rundt 7 200 kroner for oppvarmingen av varmtvannet. Men varmepumpeberederen kutter kraftig i den kostnaden.

– For hver kWh du bruker, får du varme tilsvarende 2,5 kWh tilbake. Det gir store besparelser. Den er mye smartere enn smartberederen (En smartbereder en varmtvannsbereder koblet til strømbørsen Nordpool som varmer opp når strømmen er billigst, red.anm.), sier Heyerdahl Eide til Minenergi.no.

Varmepumpeberederen virker slik at at du i stedet bruker mindre strøm totalt. I kWh betyr det at du bruker 2 000 kWh i stedet for 5 000. Hun mener Enova-støtten er et fint tiltak som vil kunne gjøre folk oppmerksomme på denne teknologien.

Sånn virker en varmepumpebereder

Som navnet indikerer, er denne typen bereder koplet til en luft til vann-varmepumpe. Den henter uteluft, fanger varmeenergien og bruker den til å varme opp vannet i varmtvannsberederen, og er egnet til boliger uten vannbåren varme.

Denne typen varmepumpe kalles ofte tappevannsvarmepumpe hos de ulike leverandørene.

– Den vil være effektiv i temperaturer ned til ti minus, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen til Minenergi.no.

Gulbrandsen sier det vil koste rundt 40-60 000 kroner å installere en standard varmepumpebereder. Den krever ikke store inngrep. Det må legges inn to ventilasjonskanaler som skal kobles til varmepumpeberederen. Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Forventet levetid på en varmepumpebereder er 15 år.

– Selv om investeringen er større enn en bereder med kun direkte strøm, vil du kunne tjene inn investeringen på færre år enn det. Det lønner seg å tenke langsiktig, sier Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Hun vil valgt denne løsningen framfor smart varmtvannsbereder, rett og slett fordi energiforbruket blir kraftig redusert.

Ukjent teknologi

Teknologien er lite kjent og utbredt i det norske markedet og kategoriseres derfor som en markedsmessig umoden teknologi, skriver Enova på sitt nettsted. Ifølge Varmepumpeforeningen selges det få varmepumpeberedere, men de mener at Enovas støtte kan bidra til at flere får øynene opp for produktet.

Enova skriver videre at når teknologien er mer markedsmoden og kjent, vil den fases ut, slik de nylig gjorde med støtten til solcelleanlegg. For å få støtte må tiltaket være kjøpt og installert fra 21. juni 2023.