Årsaken til salgsforbudet er at laderen mangler jordfeilbryter og DC-vern som oppfyller kravene i standarden som utstyret er deklarert for.

– Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal, sier inspektør Joel Lee Antman i Elsäkerhetsverket.

En ladestasjon skal også ha et DC-vern som sørger for at jordfeilbryteren fungerer som den skal. DC er en forkortelse som står for likestrøm.

Salgsforbudet gjelder kun for Sverige, men tilsynsmyndigheten skriver på sitt nettsted at det ikke er ulike krav til elsikkerhet og ladebokser innen EU og EØS. Det har ikke vært salgsforbud av laderen i Norge, men de svenske myndighetenes vedtak har fått enorme konsekvenser for selskapet. De har nå nedbemannet. Men saken stopper på ingen måte ved svenskenes vedtak.

Nkom på saken

Norske myndigheter jobber nå med saken. Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) åpner EUs eget regelverk for at et land kan levere innsigelse mot et annet lands vedtak om salgsforbud.

– Da starter en såkalt safeguard-prosess. Et land kan da levere en innsigelse til EU. Kommer det en innsigelse, må de respektive landene sette seg ned med det selskapet og forhandle. Blir det da en beslutning om at vedtaket ikke opprettholdes, må Sverige trekke det tilbake, sa sjefsingeniør Svein Roar Jonsmyr i Nkom på Nelfos konferanse denne uken.

Jonsmyr forklarer også at jussen åpner for avvik fra kravene, såfremt alle sikkerhetskrav og testprosedyrer er fulgt opp, og viser at løsningene er like gode eller bedre.

– I standarden til.Easee står det at det skal være mekanisk kobling. Hvis de har løst den med annen type kobling som ikke er mekanisk, så må du dokumentere at løsningen du har, er like bra eller bra som den mekaniske.

Nkom skal levere sin innsigelse i løpet av mai, 2023. Saken er også av nasjonal interesse og det er knyttet stor spenning til utfallet, sier Jonsmyr.