Smart strømstyring er teknologi som sørger for at de ulike rommene i boligen din er oppvarmet når du er der og at vannet er varmt når du trenger det. Strømmen brukes på de tidene strømprisen er lav. Via en app eller et betjeningspanel kan du tidsinnstille temperaturene. Gulvvarmen, elbilbatteriet og varmtvannsberederen lagrer nemlig energi og systemet utnytter dette. Så mens strømmen er billigst, varmer du opp gulvet, som vil holde seg varmt i timene med høyest strømpris, for eksempel på morgenen. Systemet hjelper deg altså med å bruke strøm når den er billigst.

Det er nå ett år siden Enova lanserte støtteprogram for smart strømstyring. Et av målene med tiltaket var å frigjøre kraft i nettet til elektrifisering. Du kan få dekket inntil 10 000 kroner til installering av dette. Men hvor mye sparer du egentlig?

– I forbindelse med energisparing anbefales det å senke temperaturen med rundt fem grader om natta og på dag/helg når en ikke benytter rommene. Å dele opp boligen i temperatursoner ved hjelp av termostater kan redusere energibehovet til romoppvarming med 10 - 15 prosent. Benyttes i tillegg smart strømstyring som tar hensyn til timepris for strøm, kan en totalt redusere energikostnadene med opptil 15 - 25 prosent, sier seniorrådgiver Tor Brekke i Enova til Minenergi.no.

I 2022 fikk 1 821 husholdninger støtte til å installere dette. Flere søknader er under behandling nå, opplyser Enova.

Ferdig pakket strømstyring

En rekke bedrifter, strømselskap inkludert, tilbyr strømstyringsprodukter. Én av dem er Future Home. De har laget en pakke med utstyr som heter Smart Kontroll. Den inneholder:

Smarthub: Kobler sammen de ulike komponentene
HAN-sensor: Måler strømforbruket ditt i sanntid
Termostat: Styrer varmen
16 ampers relé: Styrer varmtvannsberederen til å varme opp vannet når det er billigst.

– Vi har laget en startpakke som tilfredsstiller minimumskravet for støtte fra Enova og som dekker behovet til vanlige folk. I tillegg er det en app. Med dette kan du styre lastene på spot eller effekt, slik at du får billigere nettleie. Med dette får du kontroll på 80-85 prosent av energiforbruket, sier key account manager Kenneth Larsson i Future Home til Minenergi.no.

Han sier at pakken støtter produkter fra andre leverandører som Zaptec og Easee (elbil-ladere). Legger du til elbil-lader til kostnadene til strømstyringen, inngår dette i Enova-støtten. Du kan også samkjøre utstyret med styring brannvarsling, lysstyring og skjermer.

Future Home har laget en kalkulator hvor du kan legge inn dine parametere, som boligstørrelse, antall elbilladere og lignende, og beregne hva du kan spare. For en leilighet på 70 kvadratmeter på Østlandet med én elbil-lader og Elvia som nettleverandør, kan man for eksempel spare 3 730 kroner per år med å styre forbruket etter prisnivået, viste kalkulatoren.

Vil bare styre lyset

Flere elektrikere tilbyr nå produktpakken og installasjon til pakkepris, én av dem er Sæther Elektriske på Lillestrøm. De selger Future Homes pakke med installasjon til 10 395 kroner.

– Det har blitt mer populært å installere dette. Det er ikke bare folk som ønsker smart strømstyring med tanke på muligheter for lavere strømkostnader, men de ønsker også å styre lys og varme med app når de for eksempel reiser på hytta, sier serviceleder Terje Mjøen i Sæther Elektriske til Minenergi.no.

Kjøper du denne pakken, får du 3 500 kroner av Enova.

Prisdrivende støtte?

Gjør du et søk i Google på smart strømstyring, får du mange treff. Mange tilbydere har nevner Enova-støtten i sine prisoverslag. Kan Enovas teknologistøtte virke prisdrivende på produkter som blir støttet?

– Det er en del av bekymringene vi har ved tilskuddsordningene. Vi følger med på prisutviklingen og håper konkurransen mellom leverandørene blir sterk nok til at prisene holdes nede. Enovas oppdrag er å hjelpe nye teknologier inn i markedet for så trappe tilskuddet ned gradvis med mål om at gode energi- og klimaløsninger på sikt blir foretrukket uten tilskudd, sier Brekke i Enova til Minenergi.no.