(NETTAVISEN): Som hovedregel er alle frynsegoder for arbeidstakerne skattepliktig. Du må skatte av fordelen hvis arbeidsgiver betaler mobiltelefonutgiftene for deg, du mottar kjøregodtgjørelse eller får betalt medlemskap på treningssenter.

Men lading av elbilen på jobb er ikke skattepliktig. Med de høye strømprisene kan spesielt arbeidstakere i Sør-Norge spare flere tusen kroner på å lade på jobb. Besparelsen blir ekstra stor om alternativet er å lade langs veien med hurtiglader.

– Ifølge vår utregning kan en elbileier med hjemmelader spare 5000 kroner i året. Og er du avhengig av benytte hurtigladere langs veien, kan du spare hele 25.000 kroner på å lade på jobb, uttaler daglig leder Martin Hæreid i Bilsmart til Nettavisen.

Her er regnestykket

Bilsmart har regnet på hvor mye norske arbeidstakere i Sør-Norge kan spare på å lade bilen på jobb, og hvor mye det vil koste arbeidsgiver. Under kan du se regnestykket til Bilsmart.

Bilsmart har da forutsatt en total strømpris hjemme på 1,50 kroner per kWh og 7,96 kroner per kWh for hurtiglading. I regnestykket inngår 40 arbeidsuker i året der du bruker bilen og et total strømforbruk på 3360 kWh.

– Utregningen tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig elbil med batteristørrelse på netto 70 kWh, som lades fra 20 prosent til 80 prosent to ganger i uken. Strømprisen som er brukt, er snittprisen for andre halvår 2022 i Sørøst-Norge. Den inkluderer moms, nettleie, påslag og strømstøtte, forteller Hæreid.

Og med disse forutsetningene kan en som lader på jobben spare 5000 kroner sammenliknet med å lade hjemme. Uten strømstøtte ville elbileieren med hjemmelader spart mer enn 10.000 kroner i året.

Er du avhengig av en hurtiglader langs veien, må du ut med nesten 8 kroner per kWh. Da blir besparelsen hele 25.000 kroner i året.

Bør være gratis

Ifølge en spørreundersøkelse utført av Bilsmart svarer over halvparten at lading på jobb bør være gratis. En av tre sier at lademulighet på arbeidsplassen har mye å si for dem.

Men det er få bedrifter som kvalifiserer for strømstøtte. Gratis lading for arbeidstakere kan dermed bli dyrt for arbeidsgiver.

– Mange er ikke klare over hvor gunstig det er at de kan lade på jobb uten å måtte skatte av fordelen. På den andre siden har nok en del arbeidsgivere fått kjenne på hvor mye dette godet faktisk kan koste, sier Hæreid.

– Hvor realistisk er det at ansatte kan få lade gratis på jobben?

– Vårt inntrykk er at dette er relativt utbredt. Det kan skje ved at det er et visst antall parkeringsplasser med mulighet for lading, hvor det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Alternativt kan de ansatte eie en parkeringsplass, hvor lading er inkludert, svarer Hæreid.

Han sier at enkelte arbeidsgivere tar også betalt for lading ved at de ansatte får en ladebrikke og blir fakturert for bruken.

Bedriftene blir mer attraktive

Bilsmart har ikke tall på hvor mange som lader på jobb i dag og hvor mange som har mulighet til det.

– Men økningen i antall elbileiere har naturlig nok gjort lading på arbeidsplassen mer etterspurt og gjort bedrifter som tilbyr gratis lading på jobb mer attraktive, sier Hæreid.

Å lade på jobben er altså ikke skattepliktig, og ifølge Hæreid har de heller ingen signaler på at det må fordelsbeskattes (22 prosent). Det er likevel blitt gjort grep for å regulere arbeidstakers lading og bruk av elektrisk firmabil.

– I den nyeste utgaven av Skatte-ABC er kravet at ansatte som lader firmabiler hjemme, må sannsynliggjøre at strømutgiftene kun stammer fra lading av firmabilen. Det kan skje ved egen strømmåler eller en utgiftsoppgave over strømkostnadene som viser pris pr. kWh og hvor mange kWh som har gått med, sier Hæreid.