Elektrifiseringen av Equinors anlegg på Melkøya ved Hammerfest har satt sinnene i kok i Nord-Norge. En fersk undersøkelse gjennomført av InFact på oppdrag for NRK viser at to av tre nordlendinger synes elektrifiseringen er en god idé. Lokal vindkraftmotstand og kraftbehov har ført til at flere norske kommuner har begynt å snuse på om kjernekraft kan inngå i energimiksen, blant dem Narvik og Vardø, som Minenergi.no har skrevet om. Men politikerne er splittet i synet på om dette er et godt alternativ.

Nylig spurte Minenergi.no partiene om hvordan de vil endre Enova-ordningen hvis de fikk muligheten. Nå harMinenergi.no stilt de største politiske partiene følgende spørsmål: Kjernekraft: Ja, tja eller nei?

Her er svarene.

Høyre

Høyre mener vi nå må utredet behovet og forutsetningene vi har for kjernekraft i Norge og fremmet i vinter et forslag for stortinget om dette. Samtidig er dert viktig å presisere at dette er ikke et klart ja til kjernekraft, men et signal om at vi ikke lenger lukker igjen døren. I et langt perspektiv må vi kunne vurdere alle kraftformer.

Venstre

Tja. Venstre er for mer forskning på kjernekraft og mener kjernekraft kommer til å være en viktig energikilde i framtida og for at vi skal nå klimamålet. De modulære kjernekraftverkene som det nå snakkes mye om er spennende teknologi som kan bli viktig i framtidas energisystem, men teknologien er ikke helt klar enda.

Kristelig folkeparti

Energipolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF svarer.

– Et stort ja fra KrF. Første steg er at regjeringen setter ned et utvalg som sikrer at regelverk og konsesjonsmyndigheter er klargjort for å starte kjernekraftproduksjon i Norge, sier Ropstad til Minenergi.no.

Arbeiderpartiet

Nei. Etter dagens teknologi vil det gi Norge for høy strømpris til å være aktuelt. Men det kan endre seg dersom man klarer å utvikle ny teknologi på midten av 2030-tallet. Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at «Arbeiderpartiet er et teknologioptimistisk parti. Vi skal legge til rette for en historisk utbygging av havvind som nesten vil doble norsk kraftproduksjon i årene fremover. Samtidig er vi er åpne for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft»

Sosialistisk venstreparti

Nei.

Rødt

– Her er nok svaret tja. Rødt er positive til forskning på thorium-kraft. Men vi er uansett nødt til å løse utfordringene med høye strømpriser og prioritering av kraft raskere enn det vil ta oss å bygge ut kjernekraft. Rødt har også betenkeligheter med avfallsproblemene som kjernekraft fører med seg, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt til Minenergi.no.

Miljøpartiet de grønne

Tja. Vi støtter utredning av hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050.

Senterpartiet

Tja. Senterpartiet mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap og satse planmessig på ytterligere forskning og kompetansebygging innenfor kjernekraft for å bygge den nødvendige nasjonale kompetansen og kunnskapsgrunnlaget for en eventuell fremtidig norsk satsing på kjernekraft. Vi mener det trengs mer kunnskap for å ta et valg om en norsk satsing, men at vi må begynne denne kunnskapsoppbyggingen nå for å henge med på utviklingen i våre naboland.

Fremskrittspartiet

Stortingsrepresentant Marius Aaron Nilsen svarer. Nilsen sitter i energi- og miljøkomiteen.

– Fremskrittspartiet var først ut med å åpne for kjernekraft i Norge, både forskning, kjernekraftmyndighet, men også utredning av muligheten og behovet for kjernekraft i Norge. Vi ser nå at mange fler har slengt seg på, og at vi har en reell debatt rundt kjernekraft hos de fleste, mens regjeringen er kategorisk avvisende. Jeg er helt sikker på at kjernekraft vil spille en viktig rolle for verdens, og Norges energimiks i fremtiden, sier Nilsen til Minenergi.no.

Industri- og næringspartiet

Minenergi.no har invitert Industri- og næringspartiet til å svare på spørsmålene, men de har ikke svart. I partiprogrammet på nettstedet, kommer det fram at de ønsker å utrede kjernekraft underlagt statlig regulering.