Tidens Krav: Vinter betyr at det kreves mye oppvarming. Og for en god del av oss betyr det at det må mye strøm til for å få fyr på radiatorer og andre varmeelementer.

Og med en økt forbruk så øker også faren for at det blir for mye.

– Noen vil med dette oppleve at hovedsikringen går, så hele huset blir strømløst, gjentatte ganger. De som har anskaffet elbil siden sist det var like kaldt er særlig utsatt for å erfare dette som et nytt problem. Som regel er det ikke noe galt med det elektriske anlegget, bare enkel matematikk at summen av strøm til ulikt forbruk blir større enn utløseverdien til hovedsikringen, sier André Gjørven i Mellom i en pressemelding.

Det siste gjelder spesielt om man har det som kalles enfaseanlegg, legger han til. Men også ved trefaseanlegg kan uheldig fordeling av strømkursene medføre at hovedsikringen overbelastes og løser ut.

Skikkelig prissjokk – slik slår «dunkelflaute» ut

Elbil og komfyr

Det er spesielt de som har elbil som kan være utsatt. Det spesielle med elbilen er at den trekker en relativt høy strøm jevnt over lang tid. Dermed er det garantert at den vil ligge på toppen av alt det andre forbruket som kommer og går i kortere periode.

Mens det tradisjonelt sett er komfyren som er det mest strømkrevende apparatet i huset, men her er det jo sjelden det står på for fullt i mer enn noen minutter.

– Selv om komfyrsikringen gjerne er den største i sikringsskapet, gir elbilen en helt annen virkning på totalbelastningen i huset. Lader man med 20 Ampere, får innslag av varmtvannstanken med 10 Ampere, så er det ikke så langt opp til hovedsikringen om den er på 40 eller 50, advarer Gjørven.

Så usikker er strømprisen din i vinter

Bruk displayet på måleren

De aller færreste av oss har oversikt over hvor mye strøm som brukes til enhver tid, og hva som bruker hvor mye. Og selv om man har gjort seg kjent med timeverdier på energiforbruk og kilowattimer vil ikke dette nødvendigvis forklare fullt ut hvorfor hovedsikringen spretter i tide og utide, påpeker Gjørven.

Men her har han et lurt tiks han vil dele. For man trenger nemlig ikke en haug med smartutstyr for å kunne ha en viss oversikt.

– På strømmåleren er det et display, og det er en knapp man kan trykke på. Displayet viser normalt et tall for totalt energiforbruk siden måleren var ny (målerstand), men om man trykker korte trykk på knappen vil displayet bytte visning for hver gang. Da går måleren gjennom visninger for både spenning, strøm og effekt. Trykker man flere ganger kommer man rundt og tilbake til utgangspunktet, forklarer Gjørven.

– Verdien man skal se etter for å kunne sammenlikne med hovedsikringen er verdien for strøm. Symbolet er I, og enheten er A (mpere). Etter 8 trykk på knappen får man I-L1 oppe i høyre hjørnet, og belastningsstrømmen her og nå vises i displayet. Eksempelvis 15.45 A. Om man har trefaseanlegg vil videre trykk vise også I-L2 og I-L3.

En komplett forklaring og link til bruksanvisning for Kamstrup strømmålere finner du her

Om du har en Aidon-strømmåler kan du sjekke bruksanvisningen til denne her

– Så om man opplever at hovedsikringen nettopp har gått, eller lurer på hvor mye strøm som er «til overs» til å lade bilen, så kan en kikk i displayet være til god hjelp, avslutter han.