HAMAR ARBEIDERBLAD: – Her i distriktet er det så vidt jeg vet aldri før bygd boligblokker med et slikt energianlegg. Dette er grønnere og enda mer miljøvennlig enn fjernvarme.

Det sier Terje Haugan (76) til HA. Han er pater familias i Utstillingsplassen Eiendom AS i Hamar der han fortsatt er aktiv etter å ha gitt aksjemajoriteten til datteren – og han er styremedlem i Nordhagen Seniorboliger AS i Hamar.

Og det er seniorboligene i Ottestad han nå snakker om – i forbindelse med at disse får bergvarme-anlegg for hver blokk.

Bergvarme

Bergvarme har i mange år vært brukt til å redusere energikostnadene til bolighus – også på Hedmarken.

– Det unike her er at hele boligblokker skal få to tredeler av energibehovet sitt dekket av bergvarme, sier Haugan.

Utstillingsplassen Eiendom AS er byggherre for alle de tre blokkene.

Bergvarme-anlegget skal bygges av Hamar-selskapet Svalun AS. Her eier Eidsiva-konsernet – eid av kommuner av fylkeskommuner i Innlandet – 33 prosent av aksjene. Resten er likt fordelt på privateiede Stokk Energi AS i Hamar og Akershus Energi Infrastruktur AS på Lillestrøm. Stokk Energi AS har en rekke eiere, men Svalun-sjef Knut Måløy og hans familie i Hamar er størst med 27,6 prosent. Akershus Energi Infrastruktur er heleid av Viken fylkeskommune.

– Vi i Svalun bygger og drifter nærvarmesentraler. Per nå er det mest bergvarme, men det kan også bli varmesentraler basert på sol og annet, sier Knut Måløy (62) som er daglig leder i Svalun AS.

Slik virker det

Bergvarme virker slik at man borer seg ned i fjellet der en har jevn temperatur hele året. Et rør med sirkulerende væske sendes ned i hullet. Denne væsken varmes opp av bergvarmen og man kan hente energi opp av borehullet. For å få til dette trengs det «vanlig» energi fra elnettet. En tredel av energien som kommer ut av bergvarmeanlegget er tilført energi fra el-systemet. Via bergvarme-anlegget tredobles denne energien lokalt.

– Overforenklet kan man forklare bergvarme med at en tredel tilført strøm drifter en varmepumpe og at man henter to tredeler av energien fra bergvarmen, sier Måløy.

Borer 300 meter ned

– Kan du si det enda enklere, slik at vi vanlige skjønner dette?

– Vi borer oss ned til vi finner en stabil temperatur under bakken, gjerne på fem til ti grader. Så løftes temperaturen opp til ønsket temperatur av en varmepumpe. Å hente slik energi fra bakken er nærmest uendelig. Når man bygger boligblokker og næringsbygg så regner man med at arealet under huset gir tilstrekkelig med bergvarme til å dekke husets energibehov. Til disse blokkene i Ottestad må vi bore en del dypere enn for privathus. Jeg regner med at vi finner tilstrekkelig med energi når vi borer 300 meter ned. Fire slike hull skal dekke behovet for hver blokk, sier Måløy og legger til:

– Jo dypere man borer jo varmere er fjellgrunnen. Man regner cirka 1 grad per 100 meter.

6 til 8 millioner kroner

– Hva koster det å bygge et slikt anlegg som for hver av blokkene her?

– Å bygge et anlegg som gir 1 GWh (en million kilowattimer) koster 6,5 til 8 millioner kroner. Her regner vi med at de tre blokkene vil trenge 0,7 GWh, sier Måløy.

– Og hva er fordelen for beboerne i blokka?

– De kan regne med å betale cirka 10 prosent mindre for strømmen enn om de kjøper alt via elnettet. I tillegg får beboerne større forutsigbarhet over strømkostnadene, sier Måløy og legger til:

– Med uhørt høye strømpriser blir innsparingen for beboerne større!

– Gøy å være først

– Hvorfor bygger dere et slikt anlegg?

– Det er åpenbart: Vi er opptatt av bærekraft og det er gøy å lage noe som er i tiden. Utstillingsplassen Eiendom har bygd slike anlegg før, men aldri til ei boligblokk her i distriktet. Vi bruker Svalun AS fordi de er spesialister på dette og fordi Svalun også tar driftsopplegget etter at blokkene er ferdige, sier Haugan.

Han sier at blokkene ligger utenfor nettet av fjernvarme og at eneste alternativ til oppvarming var strøm.

– Et så spesielt bergvarmeanlegg gjør kanskje at leilighetene blir enda dyrere?

– Nei. Grunnlagskostnaden er den samme som ved tradisjonell oppvarming, sier Haugan kategorisk.

Flere argumenter

Ole Kristian Sjøli (78), styreleder for Nordhagen Seniorboliger AS der stiftelsen Ottestad Seniorboliger og Utstillingsplassen Eiendom AS er jevnstore eiere, begrunner valget av Utstillingsplassen slik:

– Vi trengte å ha med oss noen som har både kapital og kompetanse på en slik utbygging, sier Sjøli.

– Disse blokkene får oppvarming med en ny og bærekraftig teknologi som ivaretar framtidas krav til energi og teknologi langt fram i tid, sier Haugan og avslutter slik:

– På denne måten blir boligene mer verdt om 10–15 år.