Med strømpriser som skremmer fanden på flatmark, skulle man tro at energiform og energimerking var avgjørende på boligmarkedet. Men eiendomsmeglere Minenergi.no har snakket med, sier at folk kjøper bolig med hjertet og ikke etter vinduenes U-verdi.

– Det har blitt mer fokus på energi, men det er fortsatt de tradisjonelle tingene som beliggenhet, boligtype og størrelse som etterspørres. Energispørsmålet kommer langt ned på lista, sier daglig leder Aksel Holm i Dnb Eiendom i Sandefjord til Minenergi.no.

I Oslo sier daglig leder Ellen Maxine Onsum i Eie eiendomsmegling at energiforbruket sjeldent etterspørres på visninger.

– Energiform er mindre viktig enn man tror. Kommer det en kjøper til en bolig med gamle panelovner, setter de bare inn en varmepumpe.

Selv om energimerking er obligatorisk for boliger og hytter som skal selges eller leies ut, er heller ikke dette noe som etterspørres i markedet. Men dette kan endre seg svært raskt. For EU har virkelig foten hardt på gassen når det gjelder grønt skifte og energi. Flere nye regelverk vil legge føringer for utviklingen på boligmarkedet. Et

Grønnere finans

Ett av disse regelverkene er taksonomien. EU har ambisiøse klimamål og i 2018 kom en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. Et av tiltakene var å lage et klassifiseringssystem, en taksonomi, for bærekraftig, økonomisk aktivitet. I 2020 ble den såkalte taksonomiforordningen vedtatt. Regelverket retter seg mot finansforetak og store selskap, og man må oppfylle bestemte klima- og bærekraftmål for å kunne definere en økonomisk aktivitet som bærekraftig. Og denne politiske linjen vil kunne ha noe å si for prisingen av boliglånet ditt, sier fagleder for bærekraft Line Asker i Dnb til Minenergi.no.

– I dag tilbyr mange banker grønne boliglån med lavere rentebetingeler til energieffektive boliger. Kriteriene for å få disse grønne boliglånene samsvarer i stor grad med kravene til taksonomigrønne boliger (boliger som oppfyller bærekraftkriteriene i EU-taksonomien, red.anm.). Jeg har ikke sett analyser på effekt på boligprisene, men formålet med EUs taksonomi er å styre kapitalen i grønn retning. Det har vært analyser for næringsbygg, og her ser man at flere profesjonelle leietakere nå etterspør grønne og energieffektive bygg, sier Asker til Minenergi.no.

Grønne lån finnes det allerede flere av på markedet. I tillegg til grønne boliglån, kan du for eksempel få lån til prosjekter som gjør boligen din mer energieffektiv, skrev Minenergi.no nylig. Flere slike lån vil det komme, meldte bankene.– Vil det være smartere å investere i energigjerrige boliger allerede nå?

– Ja, det vil jeg si, EU-regelverkene drar i den retningen.


Oppgraderingsdirektiv

Taksonomien er det ikke det eneste verktøyet EU har i kassa. Så mye som 40 prosent av energien som brukes i EU, er det bygg som står for. Derfor er det såkalte energieffektiviserings-direktivet for lengst kommet på bordet, og stadig et tema det forhandles om. Norge er forpliktet til å innføre disse, med nasjonale tilpasninger. Dette står på timeplanen nå: De 15 prosent dårligs isolerte bygningene skal oppgraderes innen 2030. De nest dårligste innen 2033. Alle bygg skal være ha energiklasse D innen 2033., kommer det fram av NRK. I Norge har de fleste boliger energimerke G, til sammen 27,7 prosent, ifølge Energimerking.no. Kun 0,9 prosent av norske boliger har energimerke A, kommer det fram av merkeordningens nettsted Energimerking.no.

– Skal du på visning på eldre bolig, skal du vite at du har handlingsrom, sier leder samfunssansvar Åsne Ådland-Dale i Sparebanken Vest til Minenergi.no.

Denne banken er én av etter hvert flere, som tilbyr grønne lån som er lavere priset enn øvrige lån som tilbys: Energilån som gis til kjøp av for eksempel varmepumpe, grønt oppgraderingslån som gjør boligen 30 prosent mer energieffektiv og grønt lån til kjøp av bolig med energiklasse A og B.

– Energitiltak koster og disse aktivitetene, priser vi rimeligere.

Smarte forbrukere tar likevel en titt på Finansportalen.no, for flere banker har lån som er lavere priset enn grønne lån.

– Grønne lån har man hatt før taksonomien, men taksonomien bidrar til å gjøre alt mer samstemt.

Å sjekke en boligs energikonsum, vil komme på agendaen.

– Vedvarende høye strømpriser skaper bevissthet om hva det koster å drifte en bolig.