Når fornybar energi som sol og vind skal selges på energimarkedet, kan det dukke opp utfordringer som svingninger i tilgang. Og det vi trenger når vi skal varme opp huset vårt, er energisikkerhet. Men det kan avhjelpes av virtuelle kraftverk som knyttes sammen og selger energi fra produsentene, store som små, ut i de områdene av markedet hvor det er behov.

– Jeg som huseier kan få betalt for å leie ut kjelleren min, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Nelfo er en landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom og heisbedriftene.

Vervet Tesla Powerwall-eiere

Det har man allerede begynt med i USA. Tesla satte i 2022 opp et pilotprosjekt sammen med nettleverandøren PG&E. Med på laget hadde også cirka 1 500 huseiere med Teslas batteri Powerwall. Dette fordi nettet i California på det tidspunktet var under press. Samtidig var det et ønske om å unngå fordyrende eller forurensende kraftproduksjon. Eiere av Tesla Powerwall kunne selge ut strøm til en ellevill pris på 2 dollar (tilsvarende 20 kroner i dagens kronekurs) per kWh.

– Virtuelle kraftverk er en viktig ressurs for å støtte nettstabilitet. Kundenes batterier er en unik ressurs som kommer til å vokse i takt med at flere velger slike løsninger, sier viseadministrerende direktør Aaron August i PG&E i en pressemelding.

Målet med samarbeidet var altså få få fart på utrullingen av bærekraftige energiløsninger - og da måtte det være attraktivt å velge dem.

– Å gi Powerwall-eiere til å bidra til nettet er en viktig del for å akselerere overgangen til bærekraftig energi. Vi forsøker å bruke alle midler for å få ut alt potensialet for å skaffe billig strøm til alle, sa viseadministrerende direktør Drew Baglino i Tesla en pressemelding.

Selskapene påtok seg ansvaret for tilsyn av teknologien under pilotprosjektet.

Et annet selskap, Sun Run, også California-basert, installerer solceller og batteri på privathus, og selger kraften tilbake til kunden - og andre tilknyttet nett.

Virtuelt kraftverk

Teknologimodellen er ikke ny, sier Guttormsen.

– Det som er nytt, er at det gjøres på personnivå. Driverne er sol og vind. Når vi får mer av det, vil det være perioder med ustabilt nett, og da blir løsninger der det akkumuleres effekt til nettoperatører. I USA har man brukt det fordi det har vært ustabile nett, sier Guttormsen.

Og det har han rett i. Statkraft startet med dette allerede i 2012, men da i industriell skala.

– Land- og havbasert vindkraft, sol-, bio- og vannkraft genereres av en rekke produsenter spredd over hele landet. Det virtuelle kraftverket knytter disse småprodusentene sammen. Land- og havbasert vindkraft, sol-, bio- og vannkraft genereres av en rekke produsenter spredd over hele landet. Det virtuelle kraftverket knytter disse småprodusentene sammen, sier direktør i enheten Sales & New Products Andreas Bader i Statkrafts forretningsområde Marked og IT på sitt nettsted.

1 300 vindkraftverk, 100 solparker og noen titall bio- og vannkraftverk tilknyttet det virtuelle kraftverket. I dag finnes det trolig mer enn 50 løsninger for virtuelle kraftverk. som bidrar til å produsere energi.

– Jeg er overbevist om at dette også vil komme til Norge, og i tillegg til å bidra til det grønne skiftet er det en mulighet som elektrobransjen må ta tak i, sier Guttormsen.