Easee har hatt et mildt sagt krevende år etter det svenske Elsäkerhetsverket la ned salgsforbud for laderen deres. Flere instanser har vært koblet på både i Norge og Sverige. Ikke minst har saken vakt stor oppmerksomheten. En konsekvens av det svenske forbudet er at selskapet måtte permittere ansatte.

Partene møttes altså denne uken, melder Elsäkerhetsverket. De gikk ta gjennom Easees handlingsplan for å imøtekomme kravene. Easee skal teste sitt ladeutstyr på et uavhengig laboratorium. Det skal gi Elsäkerhetsverket bedre underlag.

– Vi synes det er positivt at Easee har tatt initiativ til å ta en komplett test hos et uavhengig testhus. Det er bra for dokumentere sikkerheten, sier inspektør Joel Lee Antman ved Elsäkerhetsverket.

Dette medfører imidlertid ikke at salgsforbundet oppheves.

Årsaken til salgsforbudet er at laderen mangler jordfeilbryter og DC-vern som oppfyller kravene i standarden som utstyret er deklarert for.