En huseier i Porsgrunn søkte kommunene om å legge solcelletak på et eldre hus, men byggesaksavdelingen avslo søknaden. Huset ligger i et område der det skal tas hensyn til kulturmiljøet. Men et byggrådgivningsfirma har på vegne av huseier klaget på vedtaket de mener er urimelig. Dette skrev Minenenergi.no denne uken.

Men Riksantikvaren har laget en veileder om solceller på eldre og verneverdige hus og bygg som skal bidra til at solcelleanlegg ivaretar kvalitet i våre omgivelser og respekterer kulturhistoriske verdier. Rådgiver Karen Elkjær i seksjon for rådgiving og tilskudd sier til Minenergi.no at mange takflater er godt egnet til solenergianlegg.

– Med god tilpasning kan solenergianlegg fungere godt også på takflater som er mer synlige. Den teknologiske utviklingen går raskt, og det kommer stadig nye løsninger på markedet som gir større muligheter for visuell tilpasning.

Solenergianlegg kan likevel få store konsekvenser for bygningen, både teknisk og visuelt, hvis det ikke blir prosjektert riktig. For verneverdige og fredete bygninger kan også viktige kulturhistoriske verdier går tapt. Du må ta utgangspunkt i den enkelte bygningens stil og egenart og vurdere hvordan solenergianlegget påvirker bygningen og om den tåler endringene.

Riksantikvarens råd

Det store spørsmålet er: Hvordan gjør man det?

  • Forsøk å skape så lite kontrast som mulig mellom paneler og eksisterende tak. Røde teglsteinstak bør ha røde paneler, og et svart tak svarte paneler, osv.
  • Bakplaten (ofte bare omtalt som backsheet) og omrammingen bør ha samme farge som panelene. Unngå for eksempel lyse stålrammer på svarte paneler – det gir en kontrast som gjør panelene mer fremtredende.
  • Velg et solcelleanlegg med matt overflate for å unngå lysrefleksjoner og gjenskinn fra taket.
  • Vær bevisst på systematisering og plassering av panelene på taket. Symmetri er viktig, i tillegg er det lurt å dekke en helhetlig flate.

Sikkerhet

Men er det trygt å legge solceller på eldre hus med tanke på vekt og brann?

– Det er viktig å undersøke om bygningskonstruksjonen, og særlig taket, tåler den ekstra vektbelastningen som følger med et solenergianlegg. Før et solenergianlegg blir etablert, må derfor bygningstekniske og statiske vurderinger av bygningens fysiske tålegrense gjennomføres. Snø samler seg lett på taket og kan øke vektbelastningen. Det kan være et godt alternativ å etablere solenergianlegget på nyere, tilstøtende bygninger, som kanskje tåler både vektbelastningen og den visuelle endringen bedre, sier Elkjær.

Et solcelleanlegg er en elektrisk installasjon, og alle kontaktpunkter i en elektrisk installasjon er en potensiell kilde til brann.

– Det er viktig å ha dette med i en risikovurdering. Dersom det skal monteres et solcelleanlegg bør brannsikkerhet være med i planleggingen fra start, og kvaliteten på monterings- og koblingsarbeidet er viktig.

Men før du vurderer å gjøre en eldre bolig til solkraftverk, bør du vurdere andre tiltak for at det skal bli energieffektivt.

– Vi anbefaler å gjennomføre tiltak for å redusere energibehovet før man vurderer å produsere elektrisitet eller varme med et solenergianlegg.

Elkjær sier at vi skal ta vare på og bruke bygningene på en god måte. men samtidig forsøke å begrense klimagassutslipp ved å gjøre dem mer energieffektive.

– Energieffektivisering innebærer å redusere behovet for energi ved for eksempel å tette luftlekkasjer, sette inn varevinduer eller installere varmepumpe.