Høyere renter, økte driftskostnader og høyere priser på materiell til å bygge og vedlikeholde strømnettet, er årsaken til at nettselskapet Elvia nå øker nettleien. Elvia drifter nettet i Oslo, Viken og Innlandet. Dette kommer fram av en pressemelding fra Elvia.

Selskapet har beregnet at for en husholdning som bruker 14 000 kWh vil økningen tilsvare 10 prosent.

– Nettleien skal dekke utgiftene et nettselskap har og estimatene baseres på kostnader fra tidligere år. Elvia har som mål at nettleien skal være så nøyaktig som mulig. Derfor vil våre kunder oppleve at vi justerer nettleien hyppigere nå enn hva vi tidligere har gjort, sier leder for kommunikasjon Ingeborg Tennes i Elvia.

Elvia forventer at det vil komme ytterligere en økning i nettleie til i løpet av vinteren.