Skal du på kjøretur i sommerferien og ikke vil kaste penger ut bilvinduet, så bør du se nærmere på ladeprisene. På Ishavsveien som har stasjoner i Troms og Finnmark, koster én kWh 2,50 kroner. Hurtiglader du koster det 4,25. Kjører vi sørover koster den samme kWh-en 6,19 hos Cirkle K, forutsatt du er registrert kunde. Det er en prisforskjell på 147,60 prosent. Ikke registrerte kunder må betale 6,29, 7,69 og 8,09 kroner for henholdsvis normallading, hurtig- og lynlading.

Ishavsveien er klar over at de tilbyr lave priser og er vel fornøyd med det.

– Vi har fått offentlig tilskudd og hatt lave strømpriser og er i en oppbyggingsfase. Derfor har vi valgt holde prisene lave. Det er ikke gitt prisene vil være like lave i framtiden, sier finansdirektør Jan Øivind Hellelstrand i Ishavkraft som er én av partnerne i ladenettverket i Finnmark.

Hekkelstrand sier at nettverket har bidratt til at flere har kjøpt elbiler i Finnmark. Med lange avstander er man avhengig av ladestasjoner og det har dette nettverket bidratt til.

Ladeprisen skal dekke driftskostnader

Hos Circle K sier at de at strømprisen ikke spiller den store rollen for ladeprisen. Den er bare en liten andel av kostnaden, forklarer Anders Kleve Svela, ansvarlig ladesatsingen i Cirkle K Norge med rundt 100 stasjoner, 514 Circle K-ladere og 346 partnerladere (Ionity og Tesla).

– Selve strømprisen utgjør en veldig liten andel av de totale kostnadene ved hurtiglading. Prisen på hurtiglading skal ikke bare dekke selve strømkostnaden, men også kostnader knyttet etablering og drift, herunder prosjektering, etablering, anleggsbidrag for strøm, hardware, backofficesystemer, service og vedlikehold og så videre. Dette er betydelige kostnader, som må dekkes av inntekter fra relativt lav bruk av mange av laderne.

Svela sier også at Circle K har et fordelsprogram som gir mer rabatt.

Også i Mer sier de at utbygging er en faktor i prissettingen.

– I tillegg til å dekke operasjonelle driftskostnader kreves det også betydelige investeringer å bygge ut et hurtigladestasjoner, samtidig som rask lading med høy effekt gir høye effektkostnader, sier leder for offentlig lading Malene Brøvig i Mer til Nationen.

En stadig større andel av laderne er nemlig «lynladere», som gir mer strøm enn 50 kilowatt. Jo flere slike ladere med høy effekt på samme ladestasjon, desto mer må selskapet betale til netteier. Litt på samme måte som fastleddet varierer for privatkunder etter hvor mye strøm du bruker samtidig.

Ingen prognoser

Prisprognoser for sommerturene er ikke noe selskapene gir ut.

– Vi kommenterer av konkurransehensyn heller ikke fremtidig prisutvikling på hverken lading eller drivstoff, sier Circle Ks Svela.

Et nytt lovpålegg fra EU krever imidlertid at ladeoperatører må sørge for pristransparens og sørge for at kundene er full informert om relevante data, kommer det fram i en pressemelding fra EU-kommisjonen. Hvordan dette blir rullet i Norge er i skrivende stund ukjent.