Enova har gitt støtte til solcelleanlegg siden 2015. Du har kunnet få inntil 47 500 kroner i støtte til å installere solcelleanlegg. Nå melder Enova at støtten til solceller reduseres. Du har fram til i dag kunne få 7 500 kroner + 2 000 kr per kW. Ny støttesats blir 7 500 kroner + 1 250 kr per kW. Dette ifølge en pressemelding fra Enova.

Gjennomsnittlig støttesats har vært på 27 500 kroner (10 kW installert effekt), men fra 1. oktober, 2023, vil gjennomsnittlig støttesats være på 20 000 kroner.

– Enova gir starthjelp til nye teknologier slik at de kan få fotfeste i markedet. For norske husholdninger skjer det gjennom Enovatilskuddet. Responsen i markedet på økte støttesatser har vært god. Da vil det ikke være nødvendig med like omfattende støtte, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i pressemeldingen.

Solcellestøtten var den mest populære ordningen for forbrukere, skrev Minenergi.no tidligere i 2023.

– Det har vært en formidabel økning i interessen for solcelleanlegg. Markedet for solcelleanlegg på private bolighus har økt fra ca. 1 500 installerte anlegg per år de foregående årene til ca. 5. 300 i fjor. Dette gir seg også uttrykk antall leverandører. Fra 2021 til 2022 økte antall leverandører fra rundt 300 til 900, en økning på omtrent 200 prosent.

– Sjokkerende

Solcelleklyngen som organiserer solcelleaktører i Norge, mener Enovas reduksjon er en dårlig nyhet.

– Dette er sjokkerende. Det er imot bransjens anbefaling om å redusere støtten gradvis og forutsigbart slik at folk får tid til å ta gode beslutninger. Nå blir det en sjokk-reduksjon i støtten 1. oktober. Da må folk løpe og kjøpe for å rekke å få med seg den gamle støttesatsen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Solcelleklyngen mener at Enovas kutt er kritikkverdig.

– Det er over tre måneders ventetid flere steder i landet, mange kommer ikke til å nå fristen. Skal Enova endre vilkår må de gi minst 6mnd frist. Dette har de gjort feil før og fått kritikk for det. Vi håper nå noen ansvarlige politikere melder seg på i diskusjonen og pålegger Enova å endre retning.

Også sjef i solcelleselskapet Otovo, Silje Gjeraker, reagerer kraftig på kuttet.

– Det er tross alt bare en ukes tid siden regjeringen og SV ble enige om en solpakke i forhandlingene om revidert statsbudsjett. Dette er uten tvil sjokkerende, og vi oppfatter dette som en veldig prematur og uheldig avgjørelse fra Enova. Vi i bransjen har ikke blitt konsultert, hva oss er kjent, og det er imot vår anbefaling om å redusere støtten gradvis. Vi er nå inne i en helt avgjørende fase i opptrappingen av solkraft i Norge.

Med nytt EU-regulativ og krav til norske boliger er vi nødt til å holde farten oppe, sier Gjeraker.

– At Enova nå velger å gå tilbake på et insentiv som har fungert såpass godt, mener vi er bremser helt opp når vi endelig hadde fått opp litt fart. Dette er stikk i strid med trenden i Europa, hvor Norge er blant de minst utviklede solkraftlandene per nå. Vi skal til 8 TWh de neste 7 årene og må nå gi full gass. Resten av Europa slipper solenergi til, de bremser ikke opp!