GD:– Start med fastleddet i nettleia, sier Lars Thomas Ottesen, daglig leder i Lillehammer Elektro.

– Det er nemlig slik at nettleia regnes ut fra de tre timene kunden har brukt mest strøm i løpet av hver kalendermåned. Jo høyere forbruk gjennom disse tre timene, desto dyrere blir nettleia.

– Hvordan får man ned nettleia?

– Ved å jevne ut strømforbruket slik at man aldri bruker vesentlig mer strøm enn snittet. Mitt råd er å for eksempel ikke å sette på vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen, eller begge samtidig, om man står ved komfyren og koker mat. Altså fordele når de forskjellige årsakene til høyt strømforbruk er i sving. Bruk en ting om gangen.

– Det er litt som det var i «gamle dager», da folk hadde en måler på veggen, som viste vanlig forbruk og overforbruk. Da ble kilowattprisen høyere for overforbruket. Sjøl om det ikke er formuer å spare på å jevne ut forbruket, er det kroner som merkes nå strømregninga skal betales.

Mange bekker små

Ifølge Ottesen er det litt å spare på å skru ned temperaturen på panelovner og varmekabler. Men ikke så mye – og vinninga kan gå opp i spinninga når temperaturen skal opp mange steder om morgenen.

– Å bytte ut halogenlyspærer med Led-pærer, og å slå av TV, radio og stereoanlegg når de ikke er i bruk, sparer også på strømkostnaden når alt legges sammen.

– Mange har de seinere åra satt inn varmepumpe?

– Den gir mye varme i forhold til hvor mye strøm den bruker. Bare det at noen øker innetemperaturen etter at de har fått varmepumpe i hus. Og da går mye av vinninga opp i spinninga.

Både oppvaskmaskin og klesvaskemaskin bruker såpass med strøm at Ottesen anbefaler alle å kjøre full maskin før de setter på. Da vil de ikke gå så ofte som før, med den følge at strømforbruket blir mindre.

– Vurder også om og hvor ofte det er nødvendig å sette i gang tørketrommelen.

Solcellepaneler

Ottesen har elbil. Den må ha strøm.

– Jeg passer på å lade den på tider når vi hjemme ikke bruker masse annet elektrisk utstyr. Dette for å unngå så høyt samtidig strømforbruk at nettleia øker.

Også investering i solcellepanel er i vinden. Men det er ingen kjapp vidundermedisin.

– Ett panel gir omtrent 400 watt. Ei større flate med eksempelvis 28 paneler på taket, genererer anslagsvis 8.000-9.000 kilowatt timer i året, altså under halvparten av forbruket til en gjennomsnittlig familie.

– Hva vil en slik investering koste?

– Rundt 250.000 kroner, så de som vurderer å sette opp solceller på taket må vite at det tar mange år før investeringen går i pluss, sier Ottesen.

Smart varmtvannstank

Daglig leder hos Rørlegger'n i Lillehammer, Øyvind Bredstu, forteller at etterspørselen har økt etter smart-beredere – varmtvannsberedere som «fyrer» når strømprisen er lavest.

– Vi har solgt alle vi hadde inne., og fått flere henvendelser fra personer som ønsker å kjøpe. Dessverre er leveringstida minst fire-fem uker, sier han.

Flere produsenter lager slike beredere, også norske.

Ifølge Enova bruker såkalt smarte varmtvannsbereder ikke mindre strøm enn vanlige beredere. Men de sørger for at oppvarmingen skjer i periodene på døgnet med lavest strømpris.

På sin nettside opplyser Enova at det kan gis inntil 5.000 kroner i støtte til hver husstand som skaffer seg smartbereder, det være seg i fast bolig så vel som på hytta.

– Er det mye å spare på å installere smartbereder?

– Det kan det være hvis strømprisen svinger mye gjennom døgnet. Men hvis den varierer lite, er det neppe spesielt lurt å kaste ut en godt fungerende bereder til fordel for en smartbereder, sier Bredstu.

– Dusj kortere

Noe annet er det for dem som er midt i byggingen av ny bolig eller hytte og ennå ikke har kjøpt og installert varmtvannstank, eller som skal bytte bereder fordi den gamle har gjort sitt.

– Hva er rådet ditt for å spare strøm og dermed penger, Bredstu?

– Dusj kortere. Men ikke skru ned temperaturen på varmtvannstanken.

– Hvorfor ikke?

– På grunn av faren for Legionella-bakterier. Senkes temperaturen, øker faren for legionellavekst i vannet. Dessuten er det generelt lite å spare på å sette ned temperaturen. Jeg anbefaler å stille temperaturen på 70 grader eller varmere.