Den svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ville sikre kvaliteten på analysene av brannårsak, og satte i gang en et undersøkelse av årsak til dødsbrann i svenske boliger. Et nytt register ble opprettet og det svenske Elsäkerhetserket har analysert brannårsakregisteret. Dette kommer fram i en pressemelding fra Elsäkerhetserket

– Det nye registeret hjelper oss med å forstå årsaken til dødsbranner hvilket gir oss bedre muligheter til å jobbe proaktivt, sier teknisk ekspert Mikael Carlson på Elsäkerhetserket.

Eldre rammes hyppigere

I 2020 døde 14-18 personer i elrelaterte branner i boliger. Dødsbranner rammer de eldre hyppigere. Av de 14-18 menneskene som døde i brann, var 10-12 personer 70 år eller eldre. Det var feil bruk av komfyr som var fremste årsak til brann. Feil bruk av komfyr stod for 9-11 dødsfall. Mangler ved utstyret forårsaket 4-6 dødsfall.

– Vi i Elsäkerhetserket vurderer det dithen at feil i utstyret er en brannårsak som til forskjell fra feilbruk, til en viss grad kan påvirkes gjennom tilsyn eller markedskontroll, sier Carlson.

Han sier imidlertid at man må må fortsette analysearbeidet over flere år.

– For å kunne se trender, kreves det i det minste en femårsperiode. Det vi kan se av denne mindre studien er feil bruk av komfyr, parallelt som at vi fortsetter med å kontrollere elprodukter .

Komfyrbrann er vanlig også i Norge

Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren.

– Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Halvparten av alle utrykninger til boligbranner skyldes en kjele som blir glemt på varm plate, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Komfyrvakt kan forebygge brann, kommer det fram av direktoratets nettsted.