Telemarksavisa: – Disse strømavtalene er jo helt umulige å skjønne. De går over huet på helt vanlige, oppegående folk. Jeg ble så rasende da jeg skjønte hvordan de var blitt lurt, sier datteren til en kvinne i Porsgrunn.

Faren hennes gikk bort i januar og i den forbindelse har datteren hjulpet moren med mye praktisk. Kvinnen oppdaget at strømregningen for et hus og en hytte var på 21.000 kroner i januar, med en avtale som heter PBBL Garanti. Prisen for hele avtalen var på hele 4,85 kroner per kWh. Til sammenlikning betalte strømkunder med spotpris i samme periode 1,26 kroner per kWh.

– Det er jo ikke til å tro at den regningen skulle bli på 21.000 kroner. På sjøhytta står det bare på litt varme så ikke vannet skal fryse, mens foreldrene mine har fyrt masse med ved hjemme i huset, sier kvinnen, som ønsker å være anonym av hensyn til moren.

TA kjenner kvinnens identitet.

– Rein ansvarsfraskrivelse

Moren er i 90-årene og er ikke veldig bevandret digitalt. Dermed har hun ikke mottatt beskjeder som eventuelt er sendt ut om strømavtalen. Kvinnen mener Fjordkraft har en informasjonsplikt også til mennesker i den ikke-digitale delen av befolkningen.

– Det viste seg at de hadde en avtale med variabel pris. Mamma er over 90 år, men selv om hun har e-postadresse, så bruker hun ikke den. Hun strever også med tekstmeldinger. De er jo ikke vokst opp med internett og pc, så det er mye vanskeligere for den generasjonen. Fjordkraft burde sendt ut brev til eldre kunder, sier datteren.

Hun har kontaktet PBBL om avtalen som de har med Fjordkraft.

– Jeg spurte om de ville gjøre noe med denne avtalene, da fikk jeg til svar at enhver er ansvarlig for den abonnementsavtalen de har inngått. Det er rein ansvarsfraskrivelse, de fronter jo denne strømavtalen, sier kvinnen.

– Skjønte ingenting

Hun har ringt Fjordkraft for å klage på den høye strømregningen for januar og har fått beskjed om å sende klage til kundeservice.

– Mamma er helt maktesløs og skjønner ingenting av strømavtalen. Heller ikke at variabel pris er en dårlig avtale, sier kvinnen.

Hun fikk skiftet til spotpris etter at hun oppdaget den store regningen for januar. Det gjorde at regningen for februar ble redusert til 5 400 kroner. Datteren kommer til å sende en klage til Fjordkraft på regningen i januar.

– En ting er vår sak, men det er sikkert flere som sitter i dårlige avtaler uten å vite om det, sier datteren.

Har kuttet variabelavtaler

Fjordkraft opplyser at de ikke lenger selger avtalen PBBL Garanti.

– Kunden har strømavtalen PBBL Garanti, som er en variabelavtale med en forhåndsbestemt strømpris for en kortere periode. Strømavtalen har lik pris gjennom hele døgnet, og kunden får beskjed minst 30 dager før om prisendringer. Avtalen er ikke lenger i salg, da vi har avsluttet alt salg av variabelavtaler. Med et forbruk på 2 546 kWh og fast timepris har kunden fått en relativt høy strømregning for sin primærbolig i januar. Relativt lav gjennomsnittlig spotpris i januar har resultert i tilsvarende lav strømstøtte. Derfor er kundens faktura så høy som den er, forklarer kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i Fjordkraft.

Han opplyser at utfordringene med høye strømregninger i høst og vinter har vært knyttet til variabelavtaler.

– For å tilby en forhåndsdefinert pris som er lik gjennom døgnet handler vi prissikringer fram i tid, basert på markedsforventningene. I tilfeller der spotprisen har blitt vesentlig lavere enn variabelprisen vi har sikret, har det resultert i høye regninger for variabelkundene. Strømstøtten hjelper, men den utligner dessverre ikke denne differansen, sier Fjellstad.

– Har ringt til kunder

Kundene som har hatt avtalene med variabel strømpris skal ha blitt informert om det, mener Fjordkraft.

– Det er i flere omganger sendt ut informasjon til denne kundegruppen om de ulike avtalenes egenskaper, hvor man blir oppfordret til å vurdere hvilken avtale som passer best. Vi har også benyttet oss av brev per post, og vi har ringt til kunder som vi ikke har hatt en registrert e-postadresse på, sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Hvor mange kunder har hatt avtalen PBBL Garanti og hvor mange har den fremdeles?

– Fjordkrafts eierselskap Elmera Group er børsnotert og rapporterer bare tall på konsernnivå, altså tall for flere selskaper samlet. Vi kan derfor ikke gi ut tall spesifikt for Fjordkraft, eller antall kunder på ulike avtaletyper. Det vi kan si er at det er langt færre som har denne avtaletypen nå enn det var i fjor høst, sier Fjellstad.

PBBL har ikke besvart TAs henvendelse om strømavtalen PBBL Garanti.

Smartkjøleskapene som holder styr på maten din