I 2022 installerte kronprinsparet energibrønner på Skaugum, meldte Dagsavisen. Byggene på Skaugum har allerede vannbåren varme som gjør at bergvarme er et godt alternativ. Og de er slett ikke alene om dette. Hitech Energy er ett av flere bedrifter som over år har gravd etter gull i grunnen. Det vil si fornybar varme. Langt nede i bakken er det varme å finne, og den er relativt rimelig å utnytte.


– En husholdning kan teoretisk spare 75 prosent av strømforbruket ved å bruke bergvarmepumpe, sier administrativ leder Joar Bjørgen i Hitech Energy til Minenergi.no.

Dette er bergvarme

Bergvarme er solenergi lagret i fjell. En væske til vann-varmepumpe henter energien fra grunnen gjennom en energibrønn, kommer det fram av Enovas nettsted. En kollektor, et plastrør med sirkulerende væske, senkes ned i energibrønnen. Den sirkulerende væsken gjør at varmen fra berget kan hentes opp og overføres til varmepumpen inne i boligen. Varmepumpen hever temperaturen, og avgir varmen som vannbåren varme og varmt vann. Den regnes for å være driftssikker og krever lite vedlikehold. Teknologien er egnet for hus med vannbåren varme.

Enova anslår at dersom du har et hus som bruker 25 000 kWh, vil du med en bergvarmepumpe kunne spare 11 000 kWh. Med en pris på én krone per kWh, vil du spare 150 000 kroner i varmepumpens levetid. Det siste året har kWh-prisen vært oppe i fire og fem kroner enkelte døgn.

Tall fra Norges geologiske undersøkelse viser en markant vekst i antall brønner. Det ble boret energibrønner både til enkelthusholdninger, fritidseiendom og til gårdsbruk. Så mange som 1 269 husholdninger og 191 hytter boret energibrønner i 2022. Det er opp fra henholdsvis 821 og 66 brønner i 2021.

– Generelt er antallet energibrønner økende, spesielt større anlegg og energibrønner til hytter, skriver spesialrådgiver og hydrogeolog Hans de Beer i Norges geologiske undersøkelse i en epost til Minenergi.no.

Løsningen fikk et oppsving da oljefyring ble forbudt i 2019.

– En investering

Men før du kan hente varme fra grunnen, må du belage deg på at boring og installasjon av bergvarmepumpe er en kostbar affære. Minenergi.no har snakket med flere leverandører på Østlandet, og boring og installasjon for en husholdning kan fort komme opp i rundt 300 000 kroner.

– Når du først har investert, vil bergvarmepumpen ha en levetid på 20-25 år. Investeringen vil kunne nedbetales over 10-12 år, avhengig av kraftprisene, sier Bjørgen.

Entreprenøren Nekas, som også leverer denne teknologien, sier at jo større energiforbruk en bolig har, dess større er potensialet.

– Hvert anlegg som leveres, er tilpasset den enkelte bolig, så det er ikke lett å si hvor stor besparelsen vil bli, sier daglig leder Are Troli i Nekas varmepumper til Minenergi.no.

Enova bidrar med tilskudd på 10 000 kroner i støtte for investeringen, og du kan også få støtte for installering på fritidseiendom. I tillegg ytes det støtte til akkumulatortank og vannbårne systemer. På toppen kan du få tiltaksbonus.

Huseierne opplever økt pågang i antall henvendelser og spørsmål om energieffektivisering. Høye strømpriser gjør at mange er mer opptatt av at boligen skal være energieffektiv enn før.

– Regnestykkene for lønnsomhet i ulike energitiltak i bolig varierer, og det finnes ingen klare fasitsvar siden blant annet forbruk, tidshorisont, investeringskostnad og strømpris spiller en viktig rolle her. Men det vi er helt sikre på, er at interessen for energieffektive boliger bare vil øke fremover, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til Minenergi.no.

– Med strømpriser på høyere nivåer enn vi tidligere har vært vant til, og ikke minst nytt bygningsenergidirektiv fra EU med klare føringer for hvor energieffektiv en bolig skal være, så vil gode energiløsninger være attraktivt når man skal kjøpe og selge bolig. Vi ser allerede nå at man i markedsføringen bruker bilder av solcellepaneler og reklamerer med at boligen har energieffektive løsninger i annonseoverskift. Dette vil vi nok se mer av fremover.

Installering av bergvarmepumpe

Det er ingen liten jobb å installere bergvarmepumpe. Hitech Energy anslår at man borer 200 til 300 meter ned i bakken.

– Selve boringen tar en til to døgn. Så skal man ha inn tungt utstyr og installere dette i teknisk rom. Du må ha inn rørlegger og elektriker. Det kan ta opptil en uke, men av og til bare tre dager, sier Bjørgen.

Han er overrasket over at ikke flere vurderer teknologien.

– Dette er fornybar energi.

Når utstyret er montert, er det lite på overflaten som viser at det ligger en varmeskatt begravet der. Og hva Skaugum angår, skal de ha få en besparelse på 650 000 kroner, gitt kWh-pris på to kroner. Men foreløpig er anlegget i innkjøringsfasen.

– Det er litt tidlig å si hvor mye strøm vi sparer sammenliknet med å bruke 100 prosent strøm til å varme opp bygningsmassen, men det ser bra ut så langt, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff til Minenergi.no