– Vi opplever en økning i branner med start i solcelleanlegg. Mangelfull dokumentasjon og feil monteringer er blant avvikene vi ser går igjen som brannårsak, sier Ronny Sørvik som er takstmann i Landkreditt Forsikring.

Brannene forekommer ikke kun i eldre anlegg. Tvert imot har takstmannen sett flere branner i nyere anlegg og feilmontering på nyere anlegg. Sørvik mener derfor at de fleste som har installert solcelleanlegg bør kjenne til noen forholdsvis enkle tiltak som kan bidra til å forhindre branntilløp.

– Gå gjennom dokumentasjonen du har i tilknytning solcelleanlegget, gjerne sammen med en uavhengig el­takstmann eller annen fagkyndig. Er det dokumentasjon som mangler, eller noe som ikke er riktig med installasjonen, bør du kontakte de som installerte det og be om å få forholdene utbedret, sier han.

Brann med store mengder energi

En DC­-bryter er en bryter som kan monteres i tilknytning et solcelleanlegg der inverteren står innendørs. Dette er for å gi brannmannskaper mulighet til å gjøre anlegget spenningsløst utenfra bygget, og dermed arbeidsforholdene tryggere.

Feil montering av en DC-­bryter kan medføre betydelig brannfare. Oppstår det brann i en DC-­bryter, utløser det store mengder energi og et dertil krevende slukningsarbeid.

I bildet over ser vi en DC-­bryter som ikke er montert i henhold til forskriftene. Tvert imot er den montert på brennbart underlag, noe som kunne ha blitt dramatisk idet branntilløpet her var et faktum.

– Heldigvis kom eieren av anlegget hjem i tide og fikk avverget det som kunne ha blitt en stor brann. Dette viser hvor viktig det er at monteringen utføres riktig, sier Sørvik.

Generelt anbefaler Sørvik å ha slukkeutstyr i nærheten av solcelleanlegget.

Bruk brannplate

DC-brytere blir montert i solcelleanlegg for å kunne gjøre anlegget spenningsløst ved brann hvis du har montert inverteren inne i et bygg. På den måten kan brannmannskapet kutte strømmen uten å gå inn i bygget. Men DC-bryteren skal monteres på en ikke-brennbar plate, for å begrense skadene fra en eventuell lysbue med påfølgende branntilløp.

....Eller mikroinvertere

Avhengig av størrelsen på solcelleanlegget, kan man alternativt velge å benytte en mikroinverter i stedet for strenginverter. Disse konverterer likestrøm til vekselstrøm direkte slik at man fjerner behovet for DC-brytere. En mikroinverter er på størrelse med et A4-ark og monteres på taket under solcellepanelene (ett til fire panel per mikroinverter). En mikroinverter har også fordelen av at de gir lavere effekttap og at man unngår den elektroniske summingen som kommer fra strenginvertere.

Positive, bærekraftige tiltak

Sørvik ønsker ikke å skremme kunder som har, eller som planlegger å anskaffe et solcelleanlegg, men oppfordrer alle til å være obs på eventuelle avvik ved dokumentasjon og installasjon.

– Stadig flere skaffer seg solcelleanlegg som et ledd i være selvforsynt med strøm og å leve grønnere. Dette er positive, bærekraftige tiltak, og med enkle, forebyggende tiltak som vi skisserer her, vil man bidra til å forhindre brannfare i solcelleanleggene, avslutter Sørvik.