Telen: -Vi kommer stadig vekk over tvilsomme anlegg på våre kontrollrunder rundt om i kommunen, sier Eng. -Og i mange av disse anleggene er det ofte en stor jobb å få satt el-anlegget tilbake i skikkelig stand. Han sier du kan få redusert takst hvis det mangler en godkjennelse av det elektriske anlegget.

Strøm er komplisert

-Mange tenker at strøm er strøm, men de fleste hjemme-fiksere vet ikke at strøm er livsfarlig, spesielt i situasjoner der strømmen tar snarveien gjennom kroppen din og til jord, og kanskje passerer hjertet, sier Aas-Eng.

-Hva er det mest grelle tilfellet dere kan opplevde?

-De grelleste tilfellene vi finner er mangel på sikkerhetsordning og jordfeilvern. Overspenningsvern er ikke så viktig, men overbelastede gamle sikringsskap med svake inntak blir varme og dermed farlige.

Folk tror som sagt at strøm er strøm, sier Aas-Eng. Han skyter også inn at skjøtebrett er en uting. Ikke til lading av telefonen, men koblet til en stråleovn som sluker mer enn skjøtebrettet tåler. Dermed kan brann oppstå i anlegget.

I egne hender

Elektriker Ole Henning Skogen i Bravida forteller at det å ta elektrikerjobben i egne hender ikke er av ny dato. Dette har de kommet over i alle år. Det skjedde også før den dyrtida vi nå er inne i.

-Dette er noe vi har sett i mange år. Det er bare å se på det økte salget av strømledninger og kontakter i de store kjedene. Det de selger av el-komponenter blir jo brukt. De fleste elektrikere vegrer seg mot å bruke billigkomponenter, så derfor er det lett å anta at dette er til egen bruk i hjemmet, sier Skogen.

Stor risiko

- Du tar en stor risiko når du jobber på el-anlegget selv, sier Skogen, som minner om at erstatningen etter en brann vil bli sterkt redusert.

Brann i anlegget oppstår når kontakten i ledningen er dårlig og ledningene står og gnistrer. Det er for å unngå slik varmegang at elektrikere er påpasselig med å skru godt til i koblingsboksene.

Generelt ikke noe galt i det Henning sier, men noen klemmer skal faktisk ikke skrus for hardt til da strømlederne kan skades med påfølgende varmegang da også. Dette er derfor arbeid for fagfolk, sier Aas-Eng.

Oppsummert når det gjelder det en lekmann kan gjøre i det faste "el-anlegget", er konklusjonen i praksis: INGEN TING.

Selges hos kjedene

Flere av disse produktene som ikke var allemannseie før, selges i stor stil i billigkjedene. Et av eksemplene er ledningklammene fra Letti, som før var forbeholdt proffene. Nå er disse klemmene nærmest allemannseie. Til tross for at klemmene er forholdsvis dyre.

Folk sliter i dag med høye strømregninger og det skjer samtidig med at renta på huslånet stadig øker. Derfor blir ting som ikke er livsnødvendig satt på vent til bedre tider.

Hva kan du gjøre selv?

Selv om installasjonsmateriell, for eksempel varmekabler, kan kjøpes av hvem som helst, så er det kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Det er brudd på forskriftene. Dessuten er det ingen seriøse virksomheter som påtar seg ansvar for et arbeid de ikke har kontroll med utførelsen av.

Hva kan du gjøre?

Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig.

Med mindre arbeid menes:

Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.

Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.

Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.

Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.

Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.

Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.

(kilde: Biltema)