Det var Østlandets blad som først skrev om ekteparet Sebastian Forbes og Nicholas Wilkinson solcelleplaner. Paret er opptatt av energi og klima og satte i gang med å søke om å få montere anlegg. Da fikk de beskjed om at de måtte sende inn tegninger på fasadeendringen fra en arkitekt. Da arkitekten hadde sendt inn papirene ville kommunen ha en uttalelse fra en brannteknisk konsulent om brannfaren ved å ha solceller på taket. Denne affæren ble dyr. De har betalt 22.500 kroner i gebyrer og honorar til henholdsvis kommune og arkitekt. Østlandets Blad har estimert de samlede gebyrene og honorarene til 50 000 kroner.

Nesten alle er enige

Nå melder Østlandets Blad at lokalpolitikerne synes avgiftene er urimelige. SV og Høyre er samstemte: Innbyggere som bygger solcelleanlegg bør premieres heller enn å pålegges avgifter.

– Det er klart vi må ha løsninger som fremmer tiltak med strømdeling og fornybare løsninger. Vi har allerede foreslått at det må bli enklere for privatpersoner å etablere solceller, sier ordførerkandidat Cecilie Dahl-Jorgens Pind i Høyre i Øvre Follo til Østlandets Blad.

Nesten alle partier er enige om at solcellegebyr er en uting. Unntatt Ap og MDG.

– Uten finansiering av saksbehandlingen ville vi ikke klart å behandle så mange søknader på en så god måte som det vi gjør i dag. Siden vi ikke har lov å sponse via selvkost vil det være svært urettferdig å legge kostnaden for dette over på andre byggesøkere, sier Oddbjørn Lager Nesje. i Ap til Østlandets Blad.