Trønder-Avisa: De stigende strømprisene fører til at mange leter etter strømkutt i egen bolig. Gårdbruker Eirik Forås i Følling i Steinkjer har tatt flere grep for å redusere strømforbruket, deriblant ved å installere flisfyring på gården.

– I 2002 installerte jeg et flisfyringsanlegg som dekker varmebehovet for to boliger, fjøs og verkstedet. Flisfyringsanlegget har en effekt på 250 kilowatt og gjorde at jeg sparte inn omtrent 75.000 kilowattimer i oppvarming – bare på driftsbygningen, sier Forås.

Varmen fra flisfyringen kommer stort sett fra egen skog, i tillegg til litt innkjøp av trevirke.

– Det har fungert uten problemer, og har nok gjort at vi har skrudd opp temperaturen ett par hakk. Det eneste jeg har gjort siden det ble montert er å bygge en større silo for treflis, forteller grisebonden fra Følling.

Tilskudd fra Enova

I fjor tok Eirik Forås nye steg for å redusere energibehovet i boligen på gården. Det etter en kartlegging og energirådgivning av boligen fra slutten av 1940-tallet, noe som gjorde at han også fikk tilskudd fra Enova.

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og bistår både private og næringslivet til å ta i bruk klimavennlig teknologi. Det statlige selskapet tilbyr en rekke tilskuddsordninger, også for private boligeiere som ønsker å redusere energibehovet.

I løpet av 2022 ble det utbetalt over 19 mill. kroner fordelt på 887 tiltak i Trøndelag fra Enova. Samlet for hele Norge ble det i 2022 utbetalt over 277 mill. kroner i tilskudd fordelt på over 14.000 tiltak i private boliger.

For å få tilskudd kreves det rådgivning og dokumentert effekt av tiltakene. Et kjapt søk på energirådgivere viser at det er nærmere 50 energirådgivere i Enovas rådgiverregister i Trøndelag.

I Steinkjer er det sju som tilbyr energirådgivning, deriblant Jørgen Binde i Byggmester Binde.

– Det er altfor få som benytter seg av tilskuddsordningen til Enova, sier energirådgiver Binde.

– Mange fyrer for kråka

Han har i mange år jobbet med energirådgivning, men det har vært en litt trøblete oppstart i Steinkjer.

– Jeg startet et eget firma – Binde Framtid – tilbake i 2018. Det for å tilby energirådgivning, men det var for tidlig, sier Binde, og legger til at selskapet gikk konkurs året etter.

Fortsatt er han veldig klar på at flere boligeiere og entreprenører må ta noen ekstra runder før de starter renovering av boligen.

– Mange fyrer for kråka, og starter på renovering av enebolig uten en skikkelig plan. Et hus uten isolering er som å gå i ullgenser uten vindjakke, slår Binde fast.

Han trekker fram Enovas tilskudd på alt fra etterisolering til smart strømstyring og balansert ventilasjon.

– En energirådgiver analyserer boligen, blant annet med termografering og måling av tetthet i boligen. Det er en standardisert analyse som alle boligeiere bør få gjennomført før renovering, sier Binde.

Reduserer energibehovet

Slike undersøkelser gir boligeier svar på hvor varmen forsvinner og kulden trekker inn – og hvorfor det er kaldt enkelte steder i huset. Undersøkelsene gir noen tall på både varmelekkasje og varmemotstand, som brukes til å velge tiltak og dokumentere effekt av tiltakene som blir gjort.

Selv har Binde totalrenovert sin egen bolig i Eggevegen med tilskudd fra Enova og har samlet inn eksempler på lokale tiltak der han har vært energirådgiver. Oversikten viser en rekke ulike tiltak fordelt på 20 boliger.

Totalt har de 20 boligeierne fått 2,6 mill. kroner i tilskudd fra Enova, og energibehovet er redusert fra 1.078.980 til 361.273 kilowattimer.

– Det viser at det gis ganske mye i tilskudd og at energibehovet blir nesten en tredjedel etter de rette tiltakene, sier Binde.

Eirik Forås er en av boligeierne som engasjert Binde som energirådgiver. Det resulterte 100.000 kroner i tilskudd til bygningsmessige oppgradering, 10.000 kr til balansert ventilasjon og 7.500 kroner i tilskudd til rådgivning. Altså totalt 117.500 kroner i tilskudd fra Enova.

227 millioner kroner i tilskudd

Nora Lian, rådgiver i Enova, merker økt pågang på tilskuddsordningene i takt med økningen i strømprisen. I 2022 ble det utbetalt over 277 mill. kroner i tilskudd fordelt på over 14.000 tiltak i private boliger. Det er mer enn dobling i utbetalt tilskudd fra året før.

– De høye strømprisene har ført til økt interesse for ulike teknologiløsninger i hjemmet. Solceller er langt på vei vinneren over hele landet for 2022, sier Lian til Trønder-Avisa.

Oversikten til Enova viser at tilskuddssaker for solcelleanlegg økte fra 1.468 tiltak i 2021 til 5.291 i 2022 for hele landet. I Trøndelag økte det fra kun 80 saker i 2021 til 208 tiltak året etter.

Energirådgiver Jørgen Binde forteller om liten interesse for solcelle på private boliger, men for gårdbruker Eirik Forås kan neste steg være solceller på taket.

– Jeg har regnet på solceller på ett av takene på driftsbygningen, så jeg ser ikke bort ifra at det kan bli aktuelt. Jeg tror jeg skal få det regnestykket til å gå opp, sier Eirik Forås.

Også andre nye strømtiltak er på vei opp på statistikken fra Enova.

– Andre tiltak som er blitt populære er smart strømstyring og smart varmtvannsbereder. Dette er teknologier som hjelper deg å redusere dine strømutgifter ved å bruke mer strøm når kostnadene for strøm er lave og bruke mindre strøm når kostnadene for strøm er høye. Dette gjøres ved å bruke for eksempel varmtvannstanken som et batteri. Du kan varme opp vannet i varmtvannstanken når strømmen er billig, og lagre varmtvannet til du trenger det. Enova støtter dette for at bidra til at vi som privatpersoner skal bruke strøm smartere og minke belastningen på kraftnettet, sier Nora Lian i Enova.