Forskningssenteret FRIC har undersøkt hvordan brannrisikoen forbundet med solcelleinstallasjoner på bygg blir ivaretatt i det norske regelverket, samt i prosjekteringen av enkeltbygg. Dette melder Sintef, som også er et forskningsinstitutt, via sitt nettsted.

Brannsikkerheten til et bygg som er utstyrt med solceller avhenger i stor grad av hvordan de ulike aktørene i prosjekterings- og konstruksjonsprosessen ser på brannsikkerhet, skriver Sintef. Forskerne på FRIC har derfor sett på hvordan det norske regelverket i kombinasjon med manglende retningslinjer og standarder påvirker brannsikkerheten for solcelleanlegg, og derfor også brannsikkerhetstiltakene som blir valgt.

Både bygningsintegrerte (BIPV) og utenpåmonterte (BAPV) installasjoner er med i undersøkelsen.

Mangler kunnskap og metodikk

Studien gir innsikt i hvordan prosjektering av brannsikkerhet for solcelleanlegg på bygg håndteres i Norge i dag. I arbeidet har forskerne brukt fem case-bygg for å synliggjøre forskjellene i prosjektering og løsninger. Hvilke faktorer påvirker valgene? Det ble også gjort intervjuer for å kartlegge hvordan de ulike aktørene jobbet med brannsikkerhet.

Resultatet var som følger: Det er stor variasjon i prosjektering av brannsikkerhet- og tiltak i solcelleanlegg.

Årsaken er, skriver Sintef, manglende kunnskap om brannrisiko og nødvendige tiltak, erfaring med brannteknisk analyse også hos ingeniørene som lager brannsikkerhetsdokumentasjonen. Det kan også skyldes manglende teststandarder for brannegenskapene til solcellemodulene. Også når det kom til testmetoder for å undersøke hvordan solcelleanlegg påvirkes ved brannpåkjenning, er det mangel på kunnskap.

Trenger også fagfolk

Høgskolen på Vestlandet legger nå ned mastergradsutdanningen for brannsikkerhet i Norge. Det er den eneste utdanningen av dette slaget. Det vil komme med konsekvenser .

– Hvis fagfolk som jobber med prosjektering av brannsikkerhet ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn for å utføre brannsikkerhetsanalysen som et funksjonsbasert regelverk åpner for, kan dette bidra til å svekke den generelle brannsikkerheten i bygget, sier seniorrådgiver Brynhild Garberg Olsø i Sintef.

– Vi trenger mer oppmerksomhet rundt brannprosjektering knyttet til solcelleanlegg i alle faser av et byggeprosjekt. Dette bør initieres av industrien og støttet av myndigheter og forskning, sier hun.