NETTAVISEN: Nettavisen skrev for nøyaktig ett år siden om slakteribedriften Jens Eide AS. Bedriften risikerte da en åttedobling av strømutgiftene i 2022. Konkurrenter slapp unna med brøkdelen.

Forskjellen fra i fjor er at den prisbelønte Lillesand-bedriften de seneste månedene er i en region med de klart høyeste strømprisene. På Østlandet har prisene falt kraftig. Det skal vi komme tilbake til.

– Vi får en skuffelse ved hver eneste strømregning. Det er ingen lettelser i fakturaene sammenliknet med fjoråret. Nivåene ligger mange ganger over det vi betalte i 2021, sier eier og daglig leder Jens Eide til Nettavisen.

– Strømregningen i fjor var 66 ganger høyere enn året før. I år er den tre ganger høyere enn i 2021. Vi gikk inn i dette året med ekstremt høye priser, mens i fjor var de jevnt stigende, fortsetter han.

8 millioner i strømregning

Produksjonsbedriften har et årlig strømforbruk på 4 millioner kilowattimer. Det gir en årlig strømkostnad på 8 millioner. Eide valgte i fjor å binde prisen for ett år. Det koster i overkant av 2 kroner per kWh, inklusive alle avgifter.

– Før i tiden var ikke strømkostnader noe tema i kalkylene våre, de var uvesentlig. Vi hadde en gjennomsnittlig strømkostnad i 2020 på 21 øre per kWh og 27 øre i 2021, sier Eide. Med andre ord lå strømkostnadene på under 1 million i året.

Bedriften har tegnet en fastprisavtale ut året med Fortum, der de kun betaler for reelt forbruk. Så si alt strømforbruk skjer på dagtid.

Det går mye strøm til å kjøle ned dyr de får inn fra bonden. Kjøttet skal skjæres og bearbeides og varmes opp til 72-76 grader for så å kjøles ned igjen, eventuelt fryses inn.

Dobbelt så høyt

Kraftprisen på Nord Pool ligger i Kristiansand 1. august på 73 øre per kilowattime. I Oslo slipper man unna med 34 øre. For juli var månedssnittet henholdsvis 69 øre og 37 øre per kWh. Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til Nettavisen at det er mange små ting som bidrar.

– Men skillet oppstod i forbindelse med snøsmeltingen. Østlandet har mer uregulert produksjon. Deretter har prognosene for vannmagasin på Østlandet ligget veldig høyt. Det har vært med risiko for å tape vann med en fuktig høst, mens dette er ikke tilfellet i sør i Norge.

I tillegg har den sørligste regionen direkte forbindelse til høyere priser i Tyskland, Storbritannia og Nederland. Det er likevel håp for de aller sørligste strømkundene.

– Dette vil jevne seg ut mot vinteren når forbruket stiger igjen. Forutsetningen er at høsten ikke fyller opp magasinene helt, og prisene fortsetter å bli veldig lave på Østlandet, sier Lilleholt.

Mener strømstøtten bør avvikles: – Jo før, jo bedre

Forkastelig

Eide har et klart hjertesukk overfor Støre-regjeringen. Han savner forutsigbarhet, trygghet og rammevilkår som er like over hele landet.

– Det er denne regjeringens ansvar. Regjeringen oppfordrer til samhold og likhet, men klarer likevel å skape skiller. Det er fullstendig forkastelig, er den klare dommen.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Myndighetene må samle prisene for hele landet og si at sånn skal det være. I stedet får kraftselskapene lov til å dirigere. Men strøm er et samfunnsansvar og en ressurs som burde være lik for alle. Strøm er i likhet med vei, vann og kloakk infrastruktur som bør ligge i myndighetens hender, svarer bedriftseieren.

Det nye utover våren og sommeren er altså at Østlandet har mye lavere strømpriser enn Sørlandet.

Ny strømstøtteordning fra 1. september – nå skal prisen beregnes hver time

Konkurransevridende

– Vi får en dårligere konkurransekraft vi blir møtt med hele tiden. Selv om vi er en lokal matprodusent, har vi levering til andre deler av landet. Det blir en konkurransevridende prissetting, og våre marginer vesentlig mindre, sier Eide.

– Vi tjente penger i fjor, men vi har et eiendomsselskap der det ble veldig rødt. Driftsselskapet gikk sånn tålelig, men det er helheten vi lever av.

Regjeringen har lansert tiltak som oppmuntrer til større energisparing. Da er det støtte å få, men det er en dyr støtte.

– Vi må investere tolv millioner kroner for å få tilbake tre millioner. Det er greit å ta et grønt ansvar, men vi har ikke de millionene. Vi kan ikke gå til banken for å låne disse pengene, det gir utfordringer på likviditeten, sier Eide.

– Selvfølgelig skal alle ta samfunnsansvar, men helst ville vi ha styrt på dette på egen hånd.

Ønsker maksimalpris

Eide sitter akkurat med en faktura på 1,2 millioner for solceller på taket og fanging av energi. Men han får ingen støtte før alt er betalt og grundig dokumentert på at jobben er gjort.

Bedriftseieren ønsker seg et makstak på lik linje med ordningen for husholdninger. Det viktigste er at prisen er likt overalt. Eide viser til dieselprisene,

– Vi har nesten 20 biler, men dieselprisen er lik for alle. Det er den rettferdigheten vi må få.

Uholdbart

MDGs medlem i Stortingets næringskomité, Rasmus Hansson, mener det er uholdbart at strømprisen skal være bingo for næringslivet avhenig av hvilket postnummer de har.

– Vi er ikke for å kutte kabler til utlandet og ikke for kunstig lav fastpris på strøm. Marked og virkemidler må gi sterkt press for mer effektivisering og sparing av strøm. Men det må være en selvfølge at regjeringen sikrer lik strømpris for alle bedrifter, sier han til Nettavisen.

Hansson mener at med dagens ordning, blir Sps og Aps distrikts og næringspolitkk den rene distritks og næringsbingo.

– Dette følger jeg opp så snart Stortinget åpner hvis ikke regjeringen straks varsler at de vil ordne problemet selv, lover MDG-representanten.