Siden januar i år har Skalberg spart rundt 16.000 kroner på strømforbruket i lokalene til Sandefjord Rørhandel AS, som ligger nederst i Museumsgata. Dette har vært mulig ettersom han har installert sin egen oppfinnelse som nå er klar for lansering.

Nyvinningen har fått navnet E20 Strømsparesystem, og er et intelligent moderne wattmeter som måler ditt strømforbruk nøyaktig i kroner og øre, hele døgnet og time for time, samt Co₂ forbruket.

– I gamle dager var det vanlig at folk hadde et kjøkkenwattmeter som viste øyeblikksuttaket av effekt. Da slo gjerne folk av varmtvannsberederen eller noe annet strømkrevende dersom wattmeteret viste et overforbruk av strøm. Det er samme prinsipp vårt strømsparingssystem bruker, bare at det gjøres automatisk, forklarer han.

En vaktbikkje for forbruket

Skalberg skryter videre av strømsparesystemet og omtaler det som en vaktbikkje og et supert verktøy for å både se sitt eget forbruk og spare strøm.

– Med vårt strømsparesystem kan du spare inntil 30 prosent strøm. Ved å koble våre sparekontakter eller termostater til de mest strømkrevende produktene dine som elektriske panelovner, varmekabler og varmtvannsbereder, opplyser han og legger til at tilkoblingen krever elektriker.

Mange års utvikling

Ifølge Skalberg har det vært en lang prosess for å komme dit selskapet, E20 Energy AS er i dag.

– Jeg startet utviklingen av dette strømsparesystemet for rundt 10 år siden, og etter mange år med skjær i sjøen med høye utviklingskostnader og flere emisjoner, har vi nå kommet dit at vi lanserer vårt produkt, sier han.

Selskapet har i dag rundt 300 aksjonerer og mange av dem er fra Sandefjord.

– Jeg synes det er litt artig at det er utviklet her i byen. Selv er jeg ingen større aksjonær lenger, jeg har kun en liten ubetydelig aksjepost i selskapet, understreker han.

Skulle vært gratis

Skalberg mener strømselskapene har vært mest opptatt av å tjene penger og ikke har gjort noen tiltak for å spare strøm.

– De burde gitt et slikt strømsparingssystem til alle sine kunder, sier han.

Når E20 Energy nå tilbyr sitt system til både privatkunder og bedrifter opplyser Skalberg at det vil koste deg som kunde rundt 20.000 kroner for hele strømsparingssystemet. Det tilbys også en abonnementsordning.

Det finnes også muligheter for å få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova i forbindelse med smart strømstyring.