Avisen Agder: Flere LOS-kunder har reagert på en «flytende strømavtale» som den siste tiden har gitt ekstra store strømregninger. Strømselskapet LOS har et produkt som heter «LOS flytende». Det kan oppfattes som et produkt som følger spotprisen fra dag til dag, men det er egentlig en fastprisavtale for 14 dager om gangen. LOS beskriver avtalen på sin nettside at den er «for deg som ønsker forutsigbarhet med prisvarsling. Avtalen er variabel – og kan sammenlignes med flytende rente. Du følger prisutviklingen i markedet og prisendringer varsles minst 14 dager i forkant.» Den markedsføres nå med en pris på 644,9 øre pr. kWh og en ny pris fra 20 oktober på 549,9 øre. Det er langt over spotprisen som har vært de seneste ukene.

Med strømstøtteordningen fra staten, som bruker gjennomsnittspris basert på spotpris som utgangspunkt, vil produktet «LOS flytende» komme ekstra dårlig ut i måneder der spotprisen er lavere enn prisen på «LOS flytende».

– Samme pris hele døgnet

– Hva er egentlig produktet som kalles flytende strømavtale og hvorfor har dere et produkt med et navn som kan minne om flytende pris/ spotpris, når det egentlig er et «fastprisprodukt» for noen uker om gangen?


– Flytende strømavtale kan sammenlignes med flytende rente, og følger utviklingen i markedet med varsel til kunden minst 14 dager i forkant av prisendringer. Det gjør at variasjonene i pris ikke blir like store som spotprisen som kan endre seg fra time til time, forklarer PR og kommunikasjonsansvarlig Ida Kristine Moe i LOS til Agder

– Med flytende strømavtale er prisen den samme i alle døgnets timer. Avtalen passer for kunder som ønsker å følge markedet, men samtidig ha forutsigbarhet for en periode og få varsel når det skjer endringer.

God avtale?

Med strømstøtteordningen fra staten, som bruker gjennomsnittspris basert på spotpris som utgangspunkt, vil produktet «flytende strømavtale» komme ekstra dårlig ut i måneder der spotprisen er lavere enn «flytende strømavtale».

– Hvorfor har ikke kundene fått SMS, eller annen direkte melding om dette?

– Kunder med flytende strømavtale får den samme strømstøtten som kunder med spotprisavtale, men utslagene måned for måned vil kunne variere. I august var fakturaen svært lav for kunder med flytende strømavtale fordi støtten var basert på en høyere pris enn det kunden betalte, mens det i september har slått andre veien, medgir Moe.

– Statens strømstøtte regnes ut i etterkant av måneden og er basert på spotprisen som har vært. Med dagens marked der prisene endres raskt, er det derfor vanskelig å forutsi hva støtten vil bli frem i tid.

Regnestykket

Jo høyere forbruk, jo verre blir avtalen til LOS (LOS-flytende) i perioder, som i september 2022, faktisk over 300 posent dyrere enn spotpris.

(Nettleie er utelatt fra regnestykket)

Avtale Snittpris September Forbruk kwh Fastpris Strømstøtte Sum Forbruk kwh flytende vs spotpris kr flytende vs spotpris %
Los flytende 667 250 49 324.77 905 250 620 317.87%
Los flytende 667 500 49 324.77 1760 500 1230 332.01%
Los flytende 667 1000 49 324.77 3471 1000 2450 339.89%
Los flytende 667 2000 49 324.77 6894 2000 4890 344.06%
Los flytende 667 3000 49 324.77 10316 3000 7330 345.49%
Los flytende 667 5000 49 324.77 17161 5000 12210 346.64%

Spotpris 423 250 39 324.77 285


Spotpris 423 500 39 324.77 530


Spotpris 423 1000 39 324.77 1021


Spotpris 423 2000 39 324.77 2004


Spotpris 423 3000 39 324.77 2986


Spotpris 423 5000 39 324.77 4951Dalane Energi har forøvrig en lignende avtale som LOS-flytende. Den heter «Standard variabel». Den er også i praksis en fastpris for noen uker om gangen der det er selskapet sine måneds-prisprognose som danner grunnlaget for prisen.

God informasjon?

– Hva gjøres for å informere kundene om ulempene ved «flytende strømavtale» nå som staten gir strømstøtte basert på spotpris?

– Alle kunder som har flytende strømavtale vil bli varslet senest 14 dager før prisendring, og vi har forklart hvordan statens strømstøtte regnes ut på våre nettsider. Med dagens marked der prisene endres raskt, er det vanskelig å forutsi hva støtten vil bli for den kommende måneden, fremholder Moe.

Styre strømforbruket

– Hva mener dere er det beste deres kunder kan gjøre nå for at strømregningen skal bli lavest mulig denne vinteren?

– LOS er opptatt av at kundene kan styre strømforbruket sitt på en effektiv måte. Nylig gikk vi ut med en ny og forbedret utgave av LOS-appen som gjør det lettere for kunder å følge strømbruket sitt time for time med LOS live. I tiden som kommer vil vi knytte enda mer funksjonalitet til denne, blant annet kommer det tilbud om smartstyring av ladning for elbil, opplyser Moe som også viser til en ny ordning fra LOS med varmepumpe på rentefri nedbetaling til kundene

Varmepumpe

Rekordhøye strømpriser fører til at stadig flere vil gjøre energieffektiviserende tiltak for å redusere strømforbruket sitt. En varmepumpe kan gi store besparelser på strømregningen. LOS lanserer nå varmepumpe med rentefri nedbetaling.

– Oppvarming er en av de største kildene til strømforbruk i hjemmet, og derfor viktig å redusere, sier leder Ingrid Lofnes for innovasjon og forretningsutvikling i strømselskapet LOS.

Hun forteller at varmepumpe er en enkel og effektiv måte å spare strøm på.

– Sammenlignet med en tradisjonell panelovn er varmepumpen mer enn fem ganger så effektiv. Men selv om en varmepumpe fort blir lønnsom med dagens strømpriser, så er det en stor investering for mange husholdninger. Derfor vil LOS nå gi kundene mulighet til å kjøpe varmepumpe på rentefri nedbetaling over strømregningen. Med denne løsningen ønsker vi å gjøre det mulig for flere å investere i energisparende tiltak som lønner seg, forteller Lofnes.

Lover nye tjenester

Lofnes sier at LOS nå jobber med flere nye produkter og tjenester, som skal gjøre det enklere for kunden.

– Vi er inne i en krevende tid der mange opplever at strømregningen er vanskelig å betale, derfor har vi økt satsingen på produkter og tjenester som skal gjøre det lettere for folk å spare strøm på en smart måte, forteller hun.

Det er OneCo som skal installere varmepumpene fra LOS. De forteller om en mangedobling i antallet henvendelser.

– Det er flere år siden folk fikk øynene opp for varmepumpen, men etterspørselen de siste månedene har vært helt ekstrem, forteller prosjektleder Torjus Andersen hos OneCo Elektro.

– Vi setter pris på et slikt samarbeid med LOS, og tror det vil være aktuelt for mange. Når man i tillegg slipper å tenke på henting og montering, så er det et godt tilbud.

Varmepumper fungerer ved å overføre eksisterende varme i stedet for å generere ny varme. Det gjør at den bruker mindre energi, og er mer miljøvennlig enn andre vanlige oppvarmingsløsninger som panelovner.