Det var først i mai i år at strømselskapet Fjordkraft sendte en sms tilkundene sine. Der fortalte de at tjenesten de har hatt, Fast forfall, der kunden skal kunne velge forfallsdato for betaling av strømregningen, nå får et gebyr på 59 kroner. Dette kan sammenlignes med å avtale forfall på for eksempel boliglånet. Du får ikke gebyr for å avtale en bestemt dag for trekk fra kontoen.

Forbrukertilsynet mener at Fjordkrafts innføring av betaling for tjenesten er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr blant annet praksis som er i strid med god forretningsskikk. I tillegg har loven en spesialbestemmelse som forbyr såkalt «negativt salg», her å kreve betaling for tjenester som det ikke er avtalt betaling for.


– Kreativt

Forbrukertilsynet mer enn antyder at Fjordkrafts grep, ganske enkelt skyldes at de ønsker økt profitt.

– Vi ser at flere strømleverandører forsøker å være kreative i sine forsøk på å øke marginene. Loven setter strenge krav som begrenser slik kreativitet, også i dette tilfellet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet på sitt nettsted.

LES OGSÅ: Fjordkraft sendte faktura på 135 000 kroner

Forbrukertilsynet har derfor sendt et brev til Fjordkraft der de ber om at Fjordkraft ikke innfører krav om betaling for tjenesten uten samtykke fra den enkelte kunde. Fjordkraft fikk frist til den 15. mai om å bekrefte overfor Forbrukertilsynet at de ikke innfører tjenesten.

Les Forbrukertilsynets brev her.


Betalingsutsettelse

Fjordkraft sier til Minenergi.no at de har svart Forbrukertilsynet innen fristen. Selskapet har også gitt Minenergi.no utdrag av sitt svar.

«Fjordkraft har midlertidig stanset betaling av tjenesten for alle varslede kunder, til tross for at vi er uenige med Forbrukertilsynets vurdering. Fjordkraft ønsker fortsatt dialog med Forbrukertilsynet og er positiv til et møte for å diskutere saken (...)»

Videre sier Fjordkraft at tjenesten er som en betalingsutsettelse å regne.

– Årsaken til at vi ønsket å ta betalt for tjenesten er at denne tjenesten er en betalingsutsettelse. Det gir oss som strømleverandør høyere rentekostnader enn tilfellet er for kunder som ikke har fast forfall, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til Minenergi.no.