ØSTLANDETS BLAD: Mannen som ikke ønsker navnet sitt i avisen, mener slike gebyrer er svært negative for «det grønne skiftet».

– Hele Enova-støtten går med til gebyrene, slår han fast.

Det samlede gebyret kom på 16.800 kroner

Enova-støtten benytter en ordning basert på installert effekt på anlegget inntil 20 kW, med 2 000 kroner ekstra per kWp installert effekt opp til 20 kW.

– Dette anlegget er på <6 kW, altså vil nå hele Enova-støtten gå med bare på å dekke gebyrene til kommunen. Samtidig har det en stor negativ effekt på inntjeningstiden for anlegget.

Huseieren erkjenner at han sikkert kunne sjekket opp gebyrprisene før han gikk til bestilling.

– Jeg kunne sikkert vært litt mer «våken» selv, men jeg fikk ikke opplyst noe om dette fra leverandøren heller, så jeg fikk litt sjokk.

De fleste kommuner ilegger innbyggerne byggesaksgebyr for behandling av solenergianlegg. Lenger ned i saken kan du lese at det jobbes politisk for å endre gebyrene i denne kommunen.

Har klaget

Han har skrevet klage til kommune på gebyrstørrelsen.

– Dette mener jeg er et urimelig høyt gebyr sett i sammenheng med prosjektet og solcelleanleggets størrelse, skriver han.

Oppegårdmannen forklarer at det ikke bare er gebyrene du må ta høyde for ved en installasjon

– Gebyret kommer på toppen av alle andre tilleggsutgifter for å hyre ansvarlig søker og få gjennomført ekstra tekniske tegninger i henhold med dokumentasjonskravet til kommunen, har prosjektet nå pådratt seg så mye ekstrautgifter at jeg ikke hadde startet prosjektet i utgangspunktet om jeg hadde blitt gjort tilstrekkelig klar over dette fra starten av.

Han advarer andre installere tilsvarende solcelleanlegg hans kommune så lenge det vil kreve byggesøknad.

– Jeg har fått tilbakemelding om at kommunen ikke vil behandle saken min som en klage, men at de heller vil behandle den som en søknad om lavere gebyrer. Inntil videre er saken satt på hold, så får vi se hva resultatet blir til slutt.

Enova støtter Vidar med 40.000 kroner, mens kommunen krever nær det halve tilbake i saksbehandlingsgebyr: – Jeg blir forbannet.

Gebyrsatsen tar livet av små anlegg

Huseieren mener kommunen burde bruke samme mal som Enova-støtten på sine gebyrer, altså basere gebyret på installert effekt av anlegget.

– Dagens gebyrsats vil bare ta livet av mindre prosjekt som dette.

Ville du gått til anskaffelse av solcelleanlegget om du hadde vært klar over gebyrsatsene?`

– Mest sannsynligvis ikke. Greit nok har jeg en interesse for ny teknologi, men ikke for enhver pris.


Bør forbedre regelverk og støtteordning

Hans Martin Enger, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo og varaordfører i mannens hjemkommune, forklarer at det heldigvis ikke kreves gebyr for å installere solcellepanel i utgangspunktet, men at det er en rekke unntak.

Han mener solceller på flest mulig egnede tak er vinn-vinn.

– Det gir mer fornybar strøm uten å beslaglegge naturareal og det reduserer strømforbruket. Personlig mener jeg at både lokalt regelverk og nasjonale støtteordninger bør forbedres slik at det blir mer attraktivt for flere å installere solceller på hustak.

Nordre Follos varaordfører mener kravene til hva som skal kreve søknad og gebyr bør absolutt vurderes på nytt.

Vil heve terskelen for søknadsplikt

– Men så lenge tiltaket er underlagt søknadsplikt må det også innkreves gebyr i riktig størrelse. Det er fordi gebyrene er regulert av prinsippet om selvkost, og da er det ikke lov å sponse «rabatter» for enkelte gjennom økte gebyrer for andre.

– Vil det være politisk mulig å få dette endret?

– Ja, vi har allerede gravd i hva som kan gjøres, både for å heve terskelen for hva som er søknadspliktig, og for om det er mulig å redusere gebyret for dem som faller inn under søknadsplikten. Det er ikke gjort i en fei fordi det krever forskriftsendringer og ekstra midler på budsjettet for å kompensere for redusert gebyr-slik at det ikke går utover selvkost-prinsippet. Vi jobber videre for å få dette til, lover Enger.

Alt er ikke søknadspliktig

For øvrig kan installering av solcellepanel i noen tilfeller være unntatt søknadsplikt.

– I veilederen til byggesaksforskriften står det at det kan omfatte installering og endring av solenergianlegg som solcelle- og solfangeranlegg. Det betyr at hvis man bor i en enebolig, med én bruksenhet, kan installering av solcellepanel være unntatt søknadsplikt så lenge anlegget omfatter enkle installasjoner med begrenset størrelse. Mer omfattende anlegg kan likevel være søknadspliktig. Hvis tiltaket ikke er søknadspliktig, medfører det heller ikke saksbehandlingsgebyr, ifølge Shilan Nori i Nordre Follo kommune.