For å få 230 Volt vekselstrøm ut fra solcelleanlegget trenges en vekselretter, ofte kalt en «inverter» på engelsk. Å bruke en vekselretter med lavere kapasitet enn det solcellene leverer regnes i dag som beste praksis. Her er hvorfor.

Riktig størrrelse og pris

Bortsett fra selve solcellepanelene, er vekselretteren den dyreste enkeltkomponenten i et solcelleanlegg. Prisen blir høyere desto større kapasitet den har, og vi må også huske at garantert levetid i beste fall er halvparten av levetiden til solcellene.

Det betyr at vi må skifte den ut minst en gang i løpet av anleggets levetid, som regel to ganger. Derfor er det viktig å velge riktig vekselretter, for å unngå å betale mer enn nødvendig for denne enheten.

Vekselrettere har altså forskjellige kapasitet, og den valgte enheten må passe til strømmen solcellepanelene leverer. Her er det lett å tenke at summen av den oppgitte effekten fra panelene, målt i kWp, er tallet vekselretteren må håndtere. Da må vi huske på at den oppgitte kWh-verdien til solcellepanelet beskriver den beste ytelsen under perfekte forhold.

Her på våre breddegrader skjer det i praksis ekstremt sjeldent, om noen gang i det hele tatt. Derfor er det unødvendig å dimensjonere vekselretteren for forhold som i de aller fleste tilfeller ikke kommer til å oppstå.

Avgrenset arbeidsområde

I tillegg jobber en vekselretter i et avgrenset område av energitilførselen. Er den for lav, vil ikke enheten produsere strøm, og om den er for høy, vil vekselretteren «klippe» effekten til sin egen maksimalverdi. Det betyr at dersom effekten som kommer fra panelene er høyere enn det vekselretteren klarer å håndtere, så er det vekselretteren som bestemmer hvor mye som maksimalt kommer ut.

Tilsvarende vil den ikke begynne å arbeide før en minimal effekt trykkes inn, så det vil være et tap av ut-effekt fra vekselretteren i begge endene av solcellenes produksjonsområde.

Den beste løsningen er å underdimensjonere vekselretteren. Det medfører at dersom solcellene skulle finne på å produsere med maksimal effekt, så går vi glipp av den høyeste delen av produksjonen, men dette dreier seg om maksimalt en time eller to midt på dagen.

Til gjengjeld vil vi få strøm ut av vekselretteren tidligere og senere på dagen, og når værforholdene ikke tillater solcellene å produsere på maks.

Beste praksis

Dette kan til og med føre til at solcelleanlegget produserer mer strøm per dag, sammenlignet med et anlegg der vekselretteren har samme makskapasitet som som solcellene. Det skyldes at anlegget starter opp tidligere på dagen, og fortsetter lenger ut på ettermiddagen, og denne ekstra produksjonen kan bli større enn det mulige tapet midt på dagen. Og på kjøpet har du betalt mindre for denne vekselretteren enn det en som har samme kapasitet som solcellene.

Denne tenkingen er i dag blitt beste praksis for dimensjonering av vekselrettere for solcelleanlegg. Det amerikanske Clean Energy Council anbefaler opptil 33 prosent høyere effekt på solcellene enn på vekselretteren. Det betyr å bruke en vekselretter på 5 kW for opptil 6,6 kWp solceller. Den norske solcelleleverandøren Otovo foreslår å underdimensjonere vekselretteren med 15 til 20 prosent i forhold til effekten til solcellepanelene.

Her er en kort, men fyndig videosnutt som forklarer det å underdimensjonere vekselretteren: