Du er ikke alene om å ville slanke energiregningen. Men det kan koste! En bergvarmepumpe, for eksempel, som reduserer fyringsutgiften opptil 80 prosent, koster fort 300 000 kroner, skrev Minenergi.no nylig. Selv om Enova støtter tiltaket, er det en bratt finansiell vei til ferdig varmepumpe. og energibrønn. Flere banker tilbyr nå lån til energibesparende tiltak i boliger, og gjerne i kombinasjon med Enova-tiltak. Rentenivå og kraftpris er noen av faktorene som vil være med på å bestemme om prosjektet er lønnsomt eller ei.

Grønne lån

Sparebank1 Østlandet er én av dem som tilbyr lån til deg som skal renovere, etterisolere og sette inn energieffektiviserende tiltak i boligen.

– Det grønne energilånet er tatt godt imot, og kundene er interesserte i produktet. Samtidig merker vi at økte utgifter og levekostnader gjør at flere velger å sette slike oppgraderingstiltak i boligen på vent, sier informasjonssjef Bjørnar Mickelson i Sparebank1 Østlandet til Minenergi.no.

Effektiv rente ligger i februar, 2023, på 4,03 prosent. Kravet er at oppgraderingen du gjør, gir 30 prosents forbedring i energiforbruk.

– Dette er et produkt vi har stor tro på fremover, da det gir insentiver både i form av gunstigere rente og sparte energikostnader når tiltakene er gjennomført. I tillegg legger lånet til rette for at flere kan oppgradere boligen sin i en grønnere retning.

Også Dnb tilbyr såkalte miljølån til energieffektive tiltak.

– Vi lanserte i slutten av januar ett spesialisert produkt knyttet til energieffektive tiltak som er støttet eller anerkjent av Enova. Dette er et lån som tilbys som et tilleggslån ved siden av kundens ordinære boliglån, på inntil 300 000 kroner og med en maksimal nedbetalingstid på 10 år. Miljølånet har bedre betingelser for å motivere flere til å ta del i det grønne skiftet, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i Dnb til Minenergi.no.

Nå kan du få lån med null prosent nominell rente ut 2023 dersom du tar smarte og energieffektiviserende tiltak, som for eksempel installasjon av luft-til-vann-varmepumpe, solceller og vannbåren varme. For å få miljølån med null rente, må du ha boliglån hos Dnb. For andre kunder gjelder ordinær grønn boliglånsrente på 3,89 prosent. Som dokumentasjon må du legge fram gyldig tilbud fra godkjent fagperson på tiltaket som skal gjennomføres. Når installasjonen er ferdig, sender du til fakturaen til Dnb, som så utbetaler lånet direkte til forhandler.

– Så langt så opplever vi god etterspørsel rundt produktet, og det er tydelig at kundene er klar over at de kan gjøre en forskjell ved å ta smarte klimavalg som sparer energi, reduserer strømregningen og som i det lengre løp også er en god gjerning for miljøet, sier Dalsbø.

Rentevinner

Husbanken har også tilbud til boligeiere som oppfyller Enovas krav for oppgradering, dette er hjemlet i forskrift om lån fra Husbankens § 2.5.

– I prinsippet kan du låne til det resterende av det Enova yter støtte til, så fremt det er pantesikkerhet, sier fagdirektør Per Ove Jensen i Husbanken til Minenergi.no.

Renta ligger i februar, 2023, en god prosent under bankrenta, på 2,75. Likevel er det få som søker.

– Det var to til tre som søkte denne typen lån i Husbanken i 2022.

Jensen sier at folk bruker privat bankforbindelse eller egenkapital til slike formål, og at det er stort sett borettslag som søker om lån til energitiltak.

– Er man i målgruppen for å søke startlån, kan også kommunen gi lån til blant annet denne type oppgradering.

Les mer om Husbankens lån her.

Pakkeløsning med forhandler

Hos Nordea jobbes det nå med å lage låneprodukt til denne type utbedringer

– Nordea jobber nå med avtaler med leverandører av energieffektiviserende tiltak, for eksempel varmepumper, som gjør at kunder kan velge en god pakkeløsning og få lån til det. Men vi ønsker også å gi tilbud til kunder som velger noe annet, gjerne koblet til Enova-tilskudd. Vi ser på ulike løsninger, og satser på lansering i løpet av året, sier pressesjef Cathrine Graff i Nordea til Minenergi.no.