Alle monner drar, sa musa og startet gjenvinning av gråvann i dusjen. Hva er gråvann? Det er avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin. Dette kan gjenbrukes – og nei, du skal ikke dusje i det samme vannet flere ganger. Prinsippet går ut på å utnytte varmen fra vannet som er på vei ut til å forvarme tappevann på vei inn. Ifølge Enova kan du redusere energien som brukes til oppvarming av vann med 15 til 40 prosent. Bruker du for eksempel 6 000 kWh i året på varmtvann, som en gjennomsnittlig husholdning gjør, så betyr dette at du kan spare et sted mellom 600 til 2 000 kroner i året på å installere varmegjenvinner.

– Gråvann er en ressurs, sier fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene til Minenergi.no. – Det er galskap at vi ikke utnytter vannet, ressursene og energien vår bedre. Varmegjenvinning av gråvann bidrar til at vi reduserer energiforbruket og klimagassutslipp. Det er ikke dette tiltaket som kutter strømregningen mest, men du kan sammenligne det med å være toppidrettsutøver. Du kan løpe fort, men når du kommer på et visst nivå, hjelper finjusteringene av teknikken deg. Det er dette varmegjenvinning av gråvann gjør.

Sånn virker varmegjenvinningen

VVSaktuelt.no beskriver det slik:

  • En enkel form for passiv gjenvinning av gråvannsvarme er en spiral med kaldtvann gjennom en isolert tank med gråvann. Da overføres varmen fra gråvannet direkte til det kalde vannet via varmeveksleren (spiralen), uten å bruke pumper, styringssystem eller andre bevegelige deler. Dette skjer umiddelbart, så det må være behov for varmtvann samtidig.
  • For større bygninger er det mest aktuelt å kombinere gråvannstank med en akkumulatortank. Da kan varmen fra gråvannet gjenvinnes uten at varmtvann må tappes samtidig. Slike løsninger trenger sirkulasjonspumper og eventuelt et styresystem.

Du kan sammenligne det med å være toppidrettsutøver. Du kan løpe fort, men når du kommer på et visst nivå, hjelper finjusteringene av teknikken deg.

Fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge

Dette koster varmegjenvinningssystem

Skal du bygge nytt hus, kan du installere varmegjenvinning i sluket i gulvet, men du må planlegge for det slik at rørleggeren får ledet vekk vann fra toalettet i et annet rørsystem enn der du skal drive med gjenvinning av energi. Ellers finnes det løsninger der du kan koble varmeveksleren til et dusjkabinett, sier Eide. Ifølge Enova vil utstyret koste mellom 3 000 til 11 000 kroner og med rørleggerarbeidet må du regne med å legge på respektive 4 000 kroner ekstra. Og til dette får du inntil 25 prosent av utgiften dekket av Enova, men maks 2 500 kroner.

– Tiltaket har god effekt på samfunnsnivå samtidig som du kutter strømregningen din. Folk er ofte opptatt av tilbakebetalingstid på energisparetiltakene, men til sammenligning er det ingen som etterspør tilbakebetalingstid på kjøkkenet eller veggpanelet ditt.

Fordeler med varmegjenvinning av gråvann 

  • Rimelig energitiltak som reduserer energiutgiftene dine.

  • Passer alle boligtyper.

  • Påvirkes ikke av værforhold eller utetemperatur.

  • Enkel installasjon sammenlignet med andre tiltak.

Kilde: Enova

– Vanligere i framtiden

Den eneste ulempen Eide kjenner til når det gjelder varmegjenvinning, er at såpe- og fettrester kan legge seg.

– Dette krever regelmessig rengjøring eller spyling, sier Eide.

Det er viktig at gjenvinneren ikke har innsnevringer eller steder der det blir avleiringer slik at varmeoverføringa minker eller røret går tett, kommer det fram av Enovas kjøpsveileder.

Varmegjenvinning av gråvann er vanlig i Nederland og Canada.

– Det har ikke vært noe stort tema i Norge, men jeg tror det kommer til å bli vanligere i fremtiden.