VESTBY AVIS: Jakten på lavere fyringsutgifter pågår over hele landet, i både hus og blokkleiligheter. Og et av mange tiltak som folk har vurdert er såkalt bergvarme. Bergvarme virker slik at man borer seg ned i fjellet der en har jevn temperatur hele året. Et rør med sirkulerende væske sendes ned i hullet. Denne væsken varmes opp av bergvarmen og man kan hente energi opp av borehullet. For å få til dette trengs det «vanlig» energi fra elnettet. En tredel av energien som kommer ut av bergvarmeanlegget er tilført energi fra el-systemet. Via bergvarme-anlegget tredobles denne energien lokalt. Overforenklet kan man forklare bergvarme med at en tredel tilført strøm drifter en varmepumpe og at man henter to tredeler av energien fra bergvarmen.

De nye blokkene Sole Allé 63 og 64 har nå fått gjort om varmeanlegget til å bli bergvarme-basert. Det forteller styret i blokkene.

– Det er stas, og vi håper på å spare noen penger fremover, sier beboer Wenche Leren.

For begge blokkene endte prislappen på 3,4 millioner kroner. Til sammen bor det cirka 60 i de nye blokkene, og styreleder Frank Schorpen sier at beboerne går i null om seks år.

– Etter det går det i pluss, legger han til.

Det er i hovedsak to grunner til at beboerne ble enige om å bytte til bergvarme.

– Det er en billigere løsning på lang sikt, og selv om det er dyrt å legge om så lønner det seg for blokker, sier ansatt i firmaet som har gjennomført arbeidet, Aparo Energi, Jovan Japundzic.


På grunn av strømprisene

På Sole var omleggingen enklere, fordi de allerede hadde vannbåren varme.

– Alle leilighetene var allerede kobla til en sentralisert enhet som forsyner leilighetene med varme. Det som nå er forskjellen er at vannet ikke varmes opp av strøm, men varmen lages her av kompressorene som er i kjelleren, sier Japundzic.

Men bergvarme har ikke blitt veldig vanlig ennå. Japundzic tror det har mye med prisen å gjøre - da det koster rundt 300 000 - 400.000 kroner for en enebolig å legge om til bergvarme.

– Men siden strømprisene har gått i taket, så vil nok flere vurdere det nå. Vi har jo vært bortskjemt med billig strøm veldig lenge, legger Leren til.

En tur ned til anlegget

Bergvarme er et gammelt system, men det er ikke så lenge siden man tok det i bruk i Norge. Firmaet som leverte anlegget på Sole har drevet med det i 15 år.

Vi tar turen ned for å se på anlegget.

Rommet i kjelleren er fylt med rør i alle retninger, termostater og store beholdere.

Jovan Japundzic viser beboerne i blokkene hvordan man stiller varmen for hele blokka fra et panel nede i kjelleren. En skjerm delt på fire seksjoner lyser opp.