Dette viser tall fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. I Danmark står solcelleanlegg for en stor del av strømproduksjonen.

– Men jo mer solcellestrøm som kommer i stikkontakten, dess flere branner i solceller kommer vi til å se sier forskjer Jens Steeman Kristensen ved Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut på institusjonens eget nettsted.

Kristensens doktorgrad dreide seg om solcellerelaterte branner. Brannene kan oppstå som følge av feil i solcellenes elektriske systemer. Når brannen først er oppstått, vil den spre seg i hulrommet mellom tak og solceller. Undersiden av panelene reflekterer varmen ned på taket, som gir større spredning, kommer det fram på instituttets nettsted.

– Bygg brannsikkert

I Norge har Landkreditt Forsikring registrert en økning i branner med start i solcelleanlegg. Imidlertid fører ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap statistikk over branner i solcelleanlegg.

– Det er ikke usannsynlig at tallene vi ser internasjonalt også gjelder for Norge. Ut fra de brannene som vi har oversikt over gjennon media, så kan det godt stemme med omtrent 29 branner for hver GW som DBI refererer til. Men per i dag blir nok ikke alle branner fanget opp av media, av oss eller av nasjonal statistikk, sier forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen ved RISE Fire Research i Trondheim til Minenergi.no.

Det er ifølge Solenergiklyngen installert 23 691 solcelleanlegg i Norge, noe som altså er betydelig mindre enn i Danmark. Det er har likevel vært en stor vekst i antallet anlegg de siste par årene.

– I dag er det relativt sett lite installert sol i Norge, sammenlignet med internasjonalt, så vi har en kjempefin mulighet nå for å ta grep for å unngå at vår statistikk blir slik eller verre. Da er det viktig både å forebygge brannene med kvalitet på komponenter og utstyr, samt rett kompetanse hos de som installerer, og også å ha fokus på å begrense konsekvenser av brannene hvis de skulle oppstå. Det er stor forskjell på konsekvensene av brannene vi har sett så langt. Brann med totalskade på flere rekkehus i Kristiansand nylig var ganske omfattende. Flere av brannene har ikke fått utvikle seg og har ikke ført til store skader på bygningen. Vi kjenner heller ikke til personskader fra solcelle branner i Norge så langt, sier Mikalsen.