Nyhavna i Trondheim er under forvandling. Her skal det bygges og ambisjonen er at det skal bli et attraktivt sentrumsområde., nullutslipp, så klart. Området skal få fjernvarmenett der driften kan tilpasses ulike energikilder. Sesonglagring vil kunne bli ett av flere tiltak.

Batteri i fjellet

Statkrafts fjernvarmeanlegg på Heimdal har et overskudd av varme på sommeren. Det har de ikke på vinteren. Kan man lagre overskuddsvarmen til sommeren, spør forskerne i en rekke forskningsmiljøer seg. Statkraft varme forklarer det slik på sitt nettsted: Vil fjellgrunnen på Nyhavna fungere som et enormt varmebatteri? De planlegger å gjøre følgende: Bore brønner, føre varmt vann ned i dem når de har overskuddsvarme, for så pumpe kaldt vann ned i dem når høsten kommer. Energien i fjellet skal varme opp det kalde vannet som pumpes ned, og når vannet kommer opp skal det varme opp bydelen. Fjellet skal altså fungere som et batteri. Forskjellen er at det er vann som transporterer energien, og ikke strøm.

Sammensatt forskningsmiljø

En rekke forskningsmiljøer er involvert, blant dem NTNU, SINTEF og FME ZEN. Sistnevnte er et industrielt forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer. Prosjektet støttes av Enova. Øvrige deltakere er Nyhavna Utvikling, Dora Eiendom AS og Bane Nord Eiendom AS som eier tomtene i området, og Muovitech AS og Trondheim kommune med sammen med Statkraft Varme. Sistnevnte skal lede prosjektet.

Prosjektet vil gå over tre år og har et budsjett på 16 millioner kroner.

Trondheim kommune har allerede gjennomført tester på sine to testbrønner på Ladehammeren. Resultatet av testingen viser at grunnforholdene er velegnet for et sesonglager., kommer det fram av nettstedet til utviklerne, Nyhavna.no.

Nå kan det komme endringer i fjernvarmeprisen