Dette melder Forbrukertilsynet via sitt nettsted i dag. Tilsynet har gjennomført kontroll av selskapene i år der målet var å sjekke om leverandørene overholdt forbrukervernreglene.

To av de 20 selskapene har i ettertid av kontrollen fusjonert, slik at det nå er 19 strømleverandører som har fått brev om innrettelse.

Dette kontrollerte Forbrukertilsynet:

 • Om markedsføring av strømavtaler på strømleverandørenes nettsider oppfyller krav i markedsføringsloven. Loven krever blant annet at forbruker skal få alle vesentlige opplysninger om avtalen på en klar og hensiktsmessig måte.
 • Om leverandørene har lovpålagt prisliste tilgjengelig på sine nettsider, og om prislisten fyller lovens krav.
 • Om leverandørene før avtaleinngåelse opplyser om angrerett i tråd med lovens krav.

Hos alle de kontrollerte selskapene fant tilsynet altså brudd på regelverket.

Disse bruddene ble funnet

 • 8 av de 19 selskapene gir fremdeles ikke opplysninger om angrerett før avtale blir inngått på den måten som loven krever. Alle disse 8 selskapene har fått varsler om vedtak.
 • Alle de 19 selskapene mangler, eller har mangler ved, lovpålagt prisliste på sin hjemmeside.

 • 10 av de 19 selskapene mangler helt prisliste, og har derfor fått varsel om vedtak. De øvrige 9 selskapene har også fått beskjed om å rydde opp.

 • Alle de 19 selskapene unnlater å gi vesentlige opplysninger om strømavtalen i markedsføringen. Dette gjelder for eksempel viktig informasjon om pris, fakturagebyr og størrelsen på fakturagebyret, opplysninger om bindingstid og bruddgebyr, opplysning om at kunder blir kredittvurdert og derfor senere kan få beskjed om at de likevel ikke får avtalen de har inngått osv. Alle 19 selskaper har fått beskjed om å rydde opp i disse manglene.

 • 4 av de 19 selskapene har såpass alvorlige mangler ved beskrivelsen av avtaletypen, og av hvordan prisen for avtalen fastsettes, at disse har fått varsler om vedtak. Avtaletypene dette gjelder er tre tilfeller av såkalte forvaltningsavtaler og ett tilfelle av en avtale med kombinert fastpris og spotpris.

Disse selskapene er kontrollert

 • Agva kraft
 • Fjordkraft AS
 • Fortum Strøm
 • Gudbrandsdal Energi AS
 • Haugland Kraft Energi
 • Helgeland Kraft STrøm
 • Ishavnskraft
 • Kraftriket
 • Lyse Dialog
 • Motkraft
 • Norgesenergi
 • NTE Marked AS
 • Polar Kraft
 • Tibber
 • Trøndelangskraft AS
 • Ustekveikja Energi AS

 • Vibb

 • Wattn

 • Å Strøm (tidligere LOS og Glitre Energi)