I et representantforslag på Stortinget foreslår MDG blant annet å endre den såkalte konsesjonsgrensen for produksjon av vind- og solenergi. Bakgrunnen er som følger: For å installere et solcelleanlegg over 100 kilowatt, tilsvarende fem hustak med solceller, må man søke om konsesjon som kraftprodusent. Det er dyrt og krevende. MDG foreslår derfor å heve grensa til 5 MW. Dette melder Aftenposten.

«Grensen er nå 100 kW, men regjeringen har foreslått å øke den til 500 kW. En grense på 500 kW vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig for private boliger og borettslag, men kan være for lite for industribedrifter. Hvis man dekker taket på et næringsbygg med solceller, vil den installerte effekten i mange tilfeller overstige 500 kW. Dette kan føre til at bedrifter bygger ut mindre lokalprodusert energi enn de ville gjort med et mer fleksibelt avgiftsregime for deling av egenprodusert fornybar strøm» , heter det i MDGs forslag.

– Forslaget kan gi mye energi raskt, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansen (MDG) til Aftenposten.

Se MDG-forslaget på Stortingets nettsted.

Flere parti har i Stortinget foreslått tilsvarende regelendringer, blant annet Venstre, som høsten 2022, foreslo å kreve at alle offentlige og næringsbygg større enn 250 kvadratmeter installerer solcelleanlegg innen 2027. Samtidig foreslo de å øke grensen for delingsanlegg for solceller til 1000 kWp. Nylig ble sistnevnte regel en realitet, skrev Minenergi.no nylig.