Prognoser om et kommende kraftunderskudd i Norge, og Nord-Norge spesielt, har vekket interesse hos mange kommuner landet rundt om å etablere kjernekraft til strømproduksjon. I Narvik har administrasjonens forslag til ny arealplan satt av en rekke områder som kan benyttes til kjernekraft og i april underskrev Narvik kommune en avtale med Norsk kjernekraft om å utrede mulighetene for kjernekraft i kommunen.

Også blant partiene ser det ut til å være konsensus om hvorvidt det bør etableres kjernekraft i kommunen. I forbindelse med Fremovers valgomat som ble publisert i juni, ble alle ordførerkandidatene til høstens kommunevalg i Narvik spurt om å ta stilling til kjernekraft. Samtlige svarte at de var enten delvis enig eller helt enig på påstanden om Narvik burde legge til rette for kjernekraft til strømproduksjon i Narvik.

Fremover fikk rett før sommeren levert en meningsmåling i Narvik utført av InFact. Byrået har spurt respondentene på meningsmålingen om blant annet deres holdning til etablering av kjernekraftverk i Narvik.

Artikkelen fortsetter etter faktaboksen:

Dette sier målingen

I meningsmålingen ble respondentene spurt om deres holdning til etablering av kjernekraft i Narvik. Meningsmåling viser at flertallet er positiv til å etablere kjernekraft i Narvik.

Svarene viser at flertallet (53,1 prosent) av befolkningen er positiv til kjernekraft, mens 26,9 prosent stiller seg negativ, og 20,1 prosent sier de er usikre.

Oppsummering av meningsmålingen:

  • I Narvik er det flertall av de som stiller seg positive (53,1 %) til etablering av kjernekraft i kommunen, mens det er (26,9 %) negative. En femtedel av respondentene er usikre (20,1 %).
  • Menn er mest positive (67,4 %).
  • Kvinner er mest usikre (28,8 %).
  • Aldersgruppen 65+ år (33,1 %) er mest negative til kjernekraft.
  • I aldersgruppen 45–64 år (58,8 %) finner vi de mest positive.
  • Aldersgruppen 18–29 år (24,3 %) og 65+ (24,4 %) har flest usikre.

Signerte avtale om kjernekraftutredning

Partitilhørighet

Av partiene som stiller til kommunevalg i Narvik til høsten er det FrPs velgere som er mest positive til kjernekraft i Narvik. Hele 85,7 prosent av de som har svart at de vil stemme på FrP er positive til kjernekraft. Av partiene som har ett flertall av positive velgere er INP (70,0 %), Venstre (66,7 %), Rødt (66,7 %) og Høyre (63,3 %).

På motsatt ende er det KrFs velgere som er desidert mest negative til kjernekraft. Blant partiets velgere er hele 80 prosent av de spurte negativ til kjernekraft.

Sps og MdGs velgere er mest usikre til kjernekraft, hvor henholdsvis (40,6 %) og (40,0 %) har svart at de er usikker.

Hva sier valgomaten?

Til høstens kommunevalg har Fremover laget valgomat. På spørsmål om det bør legges til rette for kjernekraft svarer samtlige ordførerkandidater enten helt enig eller delvis enig.

Ordførerkandidatene fra Sp, Ap, INP, FrP, KrF, V oppgir de er helt enig, mens R, H, MDG, og SV er delvis enig.

I skrivende stund har 2.810 av Fremovers abonnenter gjennomført valgomaten, og det kan være interessant å sammenligne svarene fra meningsmålingen i juni, med tallene fra valgomaten.

Til sammen 67 prosent sier de er enige i at det bør legges til rette for kjernekraft i Narvik, mens 30 prosent er helt eller delvis uenig. Tre prosent har hoppet over spørsmålet. I både meningsmålingen og valgomaten er flertallet positiv til kjernekraft.