RINGERIKES BLAD: – Jeg har ikke funnet noen andre byggeprosjekter som gjør det på denne måten, sier Martin Bremnæs, som er utbygger på Vik.

Solcellepanelene på taket skal i utgangspunktet forsyne beboerne med strøm når de har flyttet inn, men akkurat nå er det byggearbeidene som får energien sin derfra.

– Akkurat nå produserer vi 13 kilowatt, sier Bremnæs, mens sola skinner i flott sommervær på Vik. Når du har solcellepanelene på plass, er vær som dette et stort pluss.

Ikke bare småpenger

Bremnæs viser fram en kurve som illustrerer energiproduksjonen fra anlegget som er plassert oppe på taket. Den forteller at maksimal produksjon torsdag var på 13,4 kW, og gjennom hele dagen sørget solcellene for 124 kWh med strøm.

Det betyr en innsparing på bortimot et par hundre kroner daglig, når sola står på som nå.

– Det er kanskje småpenger fra dag til dag, men i løpet av et år kan vi kanskje snakke om 50-70.000 kroner, sier han.

Bergvarme

Boligprosjektet på Vik skal så å si bli selvforsynt med energi. I tillegg til solcellene på taket er det boret to brønner, hver av dem 240 meter dype, som skal forsyne boligene med bergvarme. Bergvarmen sørger også for varmtvann, slik at strømforbruket blir redusert.

– Strømproduksjonen vi har nå er nok til å forsyne anleggsarbeidet med strøm, i hvert fall inntil vi begynner å ta fatt på varmerne, sier Bremnæs.


Han kan vise fram leiligheter som begynner å ta form, og opplyser at den utvendige kledningen snart skal komme på plass i sin endelige form.

– Vi begynner å bytte panelet til uka, og før fellesferien kommer også balkong-rekkverkene på plass, sier han.


Det betyr at det snart begynner å bli aktuelt med visninger av leilighetene.

– Interessen har vært helt grei så langt, men vi har bare nettopp startet med annonsering. Vi vil gjerne ha leiligheter som er nærmere ferdigstillelse før vi begynner med visninger, sier Bremnæs.

Kranselag

Han mener solcelleprosjektet på Vik er unikt i sitt slag når det gjelder strømproduksjon i byggeperioden, men tror flere vil komme etter i fremtiden.

– I løpet av fem år blir det obligatorisk med stor selvforsyningsgrad når det gjelder strøm og oppvarming, tror han. Da vil i så fall løsninger som denne, med solceller og bergvarme, bli langt vanligere.

– Bergvarmen testkjører vi i sommer, før den tas i bruk når folk flytter inn.

Fredag var arbeiderne på anlegget samlet til en aldri så liten feiring, med pølser og burgere servert på byggeplassen. Et tett tak er nemlig kranselag-anledning, og denne dagen passet det godt med litt ekstra god forpleining.

De 20 leilighetene i Garveriet skal stå innflyttingsklare i august i år.