ØSTLANDETS BLAD: De fleste kjenner til Enovas støtteordninger. Men visste du at også flere kommuner tilbyr ulike støtteordninger, både til installering av utstyr som bidrar til å redusere strømforbruket ditt og rådgivning. Det kan være rentbrennende ovn og varmepumper, som Enova ikke støtter. Minenergi.no skrev vinteren 2023 at 17 kommuner tilbyr energirådgivning. Nå kommer også Nordre Follo kommune på banen og tilbyr energirådgivning til sine innbyggere.

Frem til 31. desember 2023 vil Nordre Follo kommune tilby gratis klima- og energirådgivning til boligeiere. Det betyr objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett og via digitale befaringer. Tilbudet er gratis og uforpliktende, og dette kan være for eksempel om temaer som hvordan man bruker mindre strøm på å holde boligen varm, smarte tiltak, solcelle- eller varmepumpespørsmål eller lignende.

Det melder Nordre Follo kommune i en pressemelding.

Målet er å gi folk mer kunnskap og bevisstgjøre folk i Nordre Follo om deres eget energibruk, og gi gode råd som reduserer energibruken og bidrar til en klimavennlig hverdag.

– Tilbudet er en del av kommunens viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier miljørådgiver i Nordre Follo kommune, Anders Berggren i pressemeldinga.

– For Nordre Follo kommune er det viktig at innbyggerne får nøytrale råd. Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd tilpasset husholdningenes boligsituasjon og økonomi, opplyses det videre i pressemeldinga.

Dermed er det bare å melde sin interesse via kommunens nettsider.

Dette er strømprisene akkurat nå

I Minenergis strømpris-overvåkning følger vi strømprisene til enhver tid. Klikk her for å se prisene og se hvem som tilbyr de billigste strømavtalene.