TELEN: Det er høysesong for generalforsamling i sameier og borettslag nå. Har du bodd i i enebolig eller rekkehus, har du kunnet produsere strøm fra solceller uten å betale nettleie og den ikke alltid så populære elavgiften. De som bor i sameie eller borettslag har ikke hatt det tilbudet. Men nå er denne forskriften endret og også de som har bolig i sameie og borettslag, slipper nå disse utgiftene når de produserer strøm på takene. Effektgrensen på anlegg som dele strøm innenfor én og samme eiendom økes fra 500 kW til 1 000 kW. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele på felles egenprodusert strøm og på den måten redusere sine strømutgifter.

På Notodden ser de potensialet. Daglig leder i Norske Boligbyggelag (NBBL) på Notodden, Rune Finnekåsa, forteller at de nå skal følge opp saken lokalt.

– Det er flere potensielle brukere på Notodden.

Løsner endelig

Det er flere år siden Stortinget ba om at folk i borettslag skulle få slippe å betale avgift for solstrømmen de produserer på takene sine. Tidligere har borettslag måttet betale 55 øre i avgift per kilowattime de produserer.

– Nå er forskriften endelig innført, og borettslag og sameier slipper nettleien. Det er flere borettslag på Notodden som er potensielle til benytte seg av solstrøm. Vi må undersøke saken og konkretisere saken for borettslagene på Notodden, slik at det skal bli lettere for dem å benytte seg av dette. Det er enda veldig nytt for oss, så vi må sette oss inn i blant annet forhold og rammeavtaler knyttet til energiselskapene. Strømselskapene er pliktig til å kjøpe den eventuelle overskuddsstrømmen borettslagene produserer.

Det er opp til hvert enkelt styre i borettslagene om de ønsker å benytte seg av dette, og om de vil investere i den potensielle innsparingen de kan oppnå. De må selv kjøpe inn det som trengs for å installere solcellene på taket.

– Kortreist strøm

Ingar Tollum Andersen, daglig leder i Everket Notodden AS, er positiv til den nye forskriften som trer i kraft. Ved bruk av solceller på taket vil beboerne i borettslagene få lavere, eller ingen nettleie. Strømmen som produseres av borettslagene kan kun bli benyttet av de innenfor samme eiendomsadresse.

– Med tanke på tilgjengelig av sol og arealet på takene til borettslagene her på Notodden, tror jeg det ikke blir et stort strømoverskudd som blir solgt til strømselskapene. På sommeren vil det muligens bli et lite overskudd, men ellers holder strømmen til å dekke forbruket til leilighetene i borettslaget. Strømmen som blir produsert blir fordelt likt til leilighetene.

Ifølge Tollum Andersen vil det ikke bli «trøbbel» med for stor produksjon av strøm på takene.

– Det viktigste er at produksjonen samsvarer med forbruket slik at det ikke blir forhøyet strømspenning. Det beste er kortreist strøm, og for nettselskapene er det bra at strømmen ikke får lang reisevei som fører til tap i nettet.

Huseierne: – No-brainer

Norges boligbyggelags landsforening. (NBBL) imøteser endringen.

– Det burde egentlig vært en «no-brainer» at borettslag og sameier hadde samme regler som eneboliger og rekkehus, så vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Så selv om forskriften kunne vært bedre, er det aller viktigste nå at forskriften trer i kraft umiddelbart slik at det lønner seg for vanlige folk i borettslag og sameier å ha solceller på tak. Fremtiden er jo at vi produserer egen energi og deler den med hverandre, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i en pressemelding.

De skulle gjerne sett at det ble en høyere grense.

– NBBL skulle gjerne sett at det både ble en høyere grense enn 1000 kW, men også fritak for nettleie når egenprodusert strøm deles mellom bygninger i et større område enn begrenset til hver enkelt eiendom. Jeg har likevel forståelse for at myndighetene har behov for å avgrense en ny ordning når den iverksettes, men håper den utvides når vi vinner erfaringer.

Endringen trer i kraft 1. oktober, 2023.

— Vi trenger mer fornybar strøm, og med disse endringene vil det bli lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. Grepene tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland. en pressemelding fra regjeringen.