Strømstøtteordningen har fram til i dag fungert slik at når gjennomsnittlig spotpris for måneden overstiger 70 øre per kWh, betaler staten 90 prosent av prisen over dette.

Men fra og med i morgen, 1. september, skal strømstøtten ikke lenger baseres på gjennomsnittlig markedspris per måned, men spotpris time for time. Når prisen går over 70 øre per kWh, vil staten betale 90 prosent av kraftprisen over dette nivået, kommer det fram av regjeringens nettsted. Det vil kunne bli gunstigere for deg som forbruker.

– Kunden vil med denne endringen få dekket en større del av prisen i de dyre timene, enn med dagens ordning der den blir beregnet over gjennomsnittet for en måned. Du får støtte for hver eneste time der prisen er høyere enn 70 øre / kWh, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i nettselskapet Lede til Minenergi.no.

– Så det betyr at vi kan begynne å bruke strøm også i de dyre timene på morgenen?

– Det har vært sånn at det har vært viktig å unngå de dyre timene, men den effekten blir sterkt redusert nå. For oss som sitter i den andre delen av ledningen, betyr dette at kunden får litt mindre spareinsentiv. Det er synd, for kraftnettet og strømmarkedet trenger at folk sparer.

Elvia: – Må lage nye løsninger

I Elvias nedslagsfelt, Innlandet, Oslo og Viken, vil det ikke bli betalt strømstøtte for august, men i de neste månedene vil den kunne slå inn på enkelttimer, sier leder kommunikasjon Ingeborg Tennes i Elvia til Minenergi.no.

– Hvilke timer en kunde får strømstøtte for, vil ikke være synlig på fakturaen. Den vil vise strømstøttebeløp, gjennomsnittspris og forbruksvolum for strømstøtten. Elvia jobber med en løsning hvor kundene kan se beregningsgrunnlaget ved å logge seg inn på MinSide.Vi jobber med systemer for hvordan vi kan vise strømstøtte og hva strømstøtten utgjør per time. For å håndtere denne nye modellen for strømstøtte har vi satt opp nye systemer for beregning time for time og ikke måned for måned slik det var før.

Regjeringen mener den nye modellen vil bli mer treffsikker. Ordningen vil vare ut 2024.

Det ble utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstøtte i 2022.