Norges vassdrags- og energidirektorat NVE la i mars 2023 fram en analyse av virkningene av ulike nettløsninger for utbyggingen av offshore vindkraftverk i sør-enden av Nordsjøen, i konsesjonsområdet «Sørlige Nordsjø II». Den analysen var basert på en utbygging på 1,4 GW, men nå har NVE kommet med en ny «forenklet analyse» basert på en større utbygging på hele 7 GW, der forskjellige oppkoblingsalternativer er studert: Både «radiale» kabler, altså kun kabling fra kraftverkene tilbake til Norge, og «hybride» kabler, som går både til Norge og til utlandet.

NVEs konklusjon er at med en større utbygging offshore er hybride kabler den beste løsningen, og dette kan gi lavere kraftpriser i Norge, selv med høyere priser på kontinentet. Nøkkelen er kapasiteten til kablene.

Forenklet analyse

NVE påpeker at denne analysen ikke er komplett, de omtaler den som «forenklet». I innledningen til analysen skriver NVE at «Det er en forenklet analyse blant annet fordi vi har forutsatt at kraftforbruket ikke øker som følge av havvindutbyggingen, og at det ikke bygges mer nett på land. Modellene vi har brukt i denne analysen har ikke detaljert modellering av vannkraft eller kraftnettet på land. Disse forenklingene gjør at resultatene i analysen må tolkes og brukes med varsomhet».

Likevel mener direktoratet at det finnes verdifull kunnskap i denne analysen.

– Dette er en forenklet analyse, men den kan likevel gi noen viktige innsikter. Kraftprisen i Norge kan gå ned selv om det bygges hybride kabler til utlandet. Det er et spørsmål om hvordan man dimensjonerer kablene, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding fra NVE.

NVE har altså modellert effektene av radiale og hybride kraftforbindelser. I hybridløsningen har NVE modellert 3 x 1,4 GW overføringskapasitet til Norge og 2 x 1,4 GW kapasitet til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Disse forbindelsene har altså til sammen samme kapasitet som kraftverkets produksjon.

Analysen er først og fremst ment å gi et inntrykk av de relative virkningene av å bygge ut et stort volum havvind med overføringskapasitet tilpasset produksjonsvolumet, understreker NVE.

Større utbygging betyr hybridkabler

NVE mener at om offshore vindkraftverk bygges ut i større skala, så vil hybride kabler være mest tjenlig for Norge, selv om dette altså også gir en større eksportkapasitet, som jo vanligvis gjør at de norske prisene styres av de høyere prisene på kontinentet.

– I de to første utbyggingene av havvind i Norge vil all kraften gå til Norge gjennom radialer. Men ambisjonene for havvind i Norge er langt større. Det norske kraftsystemet vil neppe klare å ta imot så store mengder variabel kraft på en god måte. Det tilsier bygging av hybride kabler til andre land, sier Lund.

I sammendraget til rapporten forklares påstanden om lavere priser i Norge til tross for høyrere kapasitet mot utlandet slik: «Analysen viser at en slik utbygging av vindkraft til havs gir lavere kraftpriser i Norge, selv med en hybrid nettløsning med stor overføringskapasitet til hhv. Tyskland og Storbritannia. Et stort volum havvind og tre store kabler mot Norge gjør at mye kraft vil flyte til Norge. I en analyse av virkningene av hybridforbindelser er forholdet mellom overføringskapasitet og produksjonskapasiteten til vindkraftverkene avgjørende for hvor mye kraftflyt man får til Norge, og hvor mye mellomlandshandel man får på hybridforbindelsene. Dersom samlet overføringskapasitet på en eller flere hybridforbindelse(r) ikke overstiger produksjonskapasiteten til vindkraftverkene, vil mye kraftproduksjon presses mot Norge, selv i timer der kraftprisen i utlandet er høyere enn de norske. Tilsvarende vil større kapasitet mot Norge enn utlandet på hybridforbindelsen også presse mer kraft mot Norge, og dermed trekke kraftprisen ned ytterligere».

Må brukes med varsomhet

Siden modellene som er brukt i denne analysen inneholder en rekke forenklinger, for eksempel detaljert modellering av utviklingen til vannkraft og kraftnettene på land, så påpeker NVE at resultatene i denne analysen må tolkes og brukes med varsomhet. Likevel råder NVE-direktøren til å vurdere nye forbindelser til utlandet via hybride oppkoblinger med kapasitet tilpasset kraftverkenes produksjon.

– Lønnsomhet er en utfordring for havvind. Utbyggingskostnadene er høye. Det er svært vanskelig å si hvordan kostnader og inntekter vil utvikle seg på lang sikt. Våre analyser peker mot at lønnsomheten for samfunnet blir bedre med hybrider enn med radialer, avslutter Lund i pressemeldingen.

Så gjenstår det å se om Norges EU- og Acer-motstandere stoler på at det er slik virkeligheten blir om landet følger NVEs råd.

Les hele NVE-notatet her (PDF nedlasting)