NVE har laget et interaktivt verktøy der tallgrunnlaget er delt opp på kommune- og fylkesnivå. Det inneholder også historikk helt tilbake til 2015. Du kan sortere mellom anlegg på boliger og næringsbygg i hvert fylke. Dette melder NVE på sitt nettsted.

Se det her .

– Vi vil oppdatere dataene jevnlig framover, sier seksjonssjef, Ann Myhrer Østenby i NVE.

NVE har laget produksjonsprofiler for solkraft i hver kommune basert på historiske værdata fra 1991 til 2022. Produksjonsprofilene gir en forenklet representasjon av produksjonen fra solcelleanleggene i norske kommuner i et gjennomsnittlig værår. Produksjonsprofilene beskriver middelproduksjon, og ikke historisk produksjon. Energiproduksjonen i verktøyet er beregnet ut fra disse profilene.

Den installerte effekten, eller produksjonskapasiteten til norsk solkraft, viser hva som er registrert i dataplattformen Elhub. Det er nettselskapene som registrerer denne informasjonen om solcelleanlegg i sine nettområder.

I dag er det ikke krav om å rapportere inn produksjonskapasitet. Det betyr at kvaliteten på dataen i Elhub vil variere. Det er mulig at tallene presentert i verktøyet ikke omfatter all solkraft som faktisk er installert, men gir en god indikasjon på utviklingen.

NVE skriver videre at de jobber med bedring av verktøyet.

Solkraft vokser raskt. Den nettilknyttede kapasiteten ble doblet fra 150 til 300 MW i 2022. Det er i dag 20 201 solcelleanlegg i Norge i dag.